Tag Archive for: arbeidsongevallen

Slechts 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige

De meeste verzekeringen zijn een keuze

Dacht je dat verzekeringen een noodzakelijk kwaad zijn?

Vanuit de wetgeving zijn er maar een beperkt aantal verzekeringen verplicht.

 

De 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige bedrijfsleider

1. Je hebt personeel

Laten we beginnen met de verzekering die men ook in de volksmond “de wetsverzekering” noemt, en dit is de arbeidsongevallenverzekering.

Deze verzekering is verplicht sinds 1971 en ook wat verzekerd moet worden is helemaal wettelijk vastgelegd. Je kan deze verzekering dus perfect vergelijken tussen verschillende maatschappijen. Er zijn geen kleine lettertjes. Vergelijk altijd de tarieven op basis van de bruto loonmassa.

Het is van belang dat je deze verzekering afsluit vooraleer een werknemer in dienst komt, zo niet zal je onmiddellijk een boete krijgen vanuit Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen).

Naast het wettelijk minimum, zijn er op de arbeidsongevallenpolis uitbreidingen mogelijk.

2. Je hebt een voertuig

Ongetwijfeld ben je op de hoogte dat elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft en uitgerust is met een nummerplaat, moet verzekerd worden voor aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die kan worden toegebracht aan anderen.

Uiteraard zijn er ook extra dekkingen mogelijk in een voertuigpolis.

3. Je baat een plaats uit die voor het publiek toegankelijk is

Baat je een winkel, restaurant, kantoor, … uit waar potentiële klanten kunnen binnen wandelen, dan moet je nagaan of de verzekering “objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing” van toepassing is.

Ook dit is een verplichte verzekering.

Voor hotels en discotheken is deze altijd verplicht.

Voor restaurants is deze verplicht van zodra de voor het publiek toegankelijke ruimte 50 m² bedraagt.

Voor kantoorgebouwen moet deze publieke ruimte meer dan 500 m² zijn.

En voor winkels gaat het om meer dan 1000 m². Opgelet: hier moet men de de totale winkeloppervlakte en de opslagruimte in beschouwing nemen.

Meer info via : objectieve aansprakelijkheidsverzekering

4. Je oefent een intellectueel beroep uit

Indien denkfouten kunnen resulteren in schadeclaims, dan kijk je best na of je niet verplicht bent om een beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.

Er zijn meerdere intellectuele beroepen die een wettelijke verplichting opleggen. Kijk dit zeker na. Meer info via:  beroepsaansprakelijkheid.

5.  Je bent aannemer en bouwt of verbouwt aan woningen

Sinds 2018 is het verplicht om voor bepaalde werken aan woningen in België, met tussenkomst van een architect, de 10jarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Meer info via: tienjarige aansprakelijkheid.

Wat indien je deze verzekeringen vergeet af te sluiten?

Als bestuurder van een vennootschap of als zaakvoerder in een eenmanszaak moet je uiteraard aan deze verzekeringsplicht voldoen. Je bent hoofdelijk aansprakelijk indien je hieraan verzuimt.

Bestuursfouten kan je ook verzekeren via de bestuurdersaansprakelijkheid.

Je kon al lezen dat bij de meeste van deze verzekeringen er een wettelijk verplicht minimum te verzekeren is, maar er is ook de mogelijkheid om andere bijkomende waarborgen toe te voegen. Doe best beroep op een professioneel adviseur om deze afwegingen te maken.

En alle andere verzekeringen dan?

Alle andere verzekeringen moet je niet afsluiten en dus mag je weloverwogen keuzes maken. Ook hier geldt uiteraard dat je overleg pleegt met je onafhankelijke makelaar. Best denkt deze met je mee als risk-manager van jouw bedrijf en niet als verkoper.

 

Opgelet met verzekeringen die je moet afsluiten omwille van een contract

Er zijn ongetwijfeld nog een aantal verzekeringen waartoe je je contractueel engageert om een verzekering af te sluiten.

Voorbeelden zijn :

 • verzekeringen gekoppeld aan een leasing (machines, omnium voor wagens)
 • brandverzekeringen als huurder van een gebouw
 • ABR polis in het kader van een aanbesteding
 • bedrijfsleidersverzekering na het afsluiten van een lening

En verder?

En dan hebben we nog een heel gamma aan mogelijke verzekeringen die dus helemaal niet verplicht zijn.

Ons advies luidt steeds: verzeker best wat echt kan leiden tot een drama of faillissement en maak weloverwogen keuzes.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

Elektrische fietsen: wat zijn de risico’s en waar aan denken qua verzekeringen?

Elektrische fietsen zijn populair

Elektrische fietsen brengen risico’s met zich mee. Het loont de moeite om stil te staan bij het fenomeen van de elektrische fiets en de mogelijke impact ervan op sommige verzekeringen.

Arbeidsongeval

Arbeidsongevallenrisico stijgt

Arbeidsongevallenverzekeraars zien het effect van de elektrische fiets in hun statistieken. Er gebeuren meer en zwaardere ongevallen met deze fiets. Als werkgever is het raadzaam om preventiecampagnes te lanceren.

Ongevallen zonder tegenpartij

Uiteraard zal elk lichamelijk letsel vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering.

Let op met ongevallen zonder tegenpartij:

 • Noteer de naam van getuigen
 • Neem een foto van de plaats van het ongeval (zo heb je meteen ook de exacte datum en uur)
 • Verwittig onmiddellijk je werkgever
 • Ga onmiddellijk langs bij een arts.

Ongevallen met tegenpartij

De fietser, en ook de elektrische fietser, wordt beschouwd als een zwakke weggebruiker. De arbeidsongevallenverzekeraar zal nog altijd betalen in eerste instantie, maar de kosten kunnen grotendeels worden gerecupereerd bij de verzekeraar van het voertuig.

Het vermindert de schadelast en je statistiek oogt mooier. Altijd belangrijk, niet?

Dit is ook het geval wanneer de zwakke weggebruiker in fout is bij het ongeval. Tenzij het gaat om de zogenaamd onverschoonbare fout.

Wat is dan belangrijk? Vermeld steeds dat je een lichamelijk letsel hebt op het aanrijdingsformulier, zelfs al lijkt de kneuzing op het eerste zicht mee te vallen.

De materiële schade aan de fiets

Omniumverzekering

De fiets heeft een behoorlijke kostprijs en vaak wordt deze omnium verzekerd. In dat geval is er uiteraard een vergoeding van deze verzekeraar. Er zijn enkele gespecialiseerde maatschappijen op de markt en de premies zijn scherp.

Geen omnium

Is er geen omniumverzekering, dan kan je de schade recupereren wanneer er een andere partij in fout was bij het ongeval (na het invullen van het aanrijdingsformulier). Het is raadzaam om het ongeval dan aan te geven aan de rechtsbijstandsverzekering (vaak via de BA familiale). Zij zorgen dat je de centen zal recupereren.

Omnium via de leasing

Meer en meer worden elektrische fietsen geleased.

Als je als werkgever een leasefiets aanbiedt aan de werknemer, dan bestaat er vaak het systeem waarbij de werknemer gedeeltelijk bijdraagt tot de uiteindelijke verwerving van de fiets (na de leaseperiode).

Deze werknemer kijkt dan raar op wanneer bij diefstal van de fiets de verzekeraar enkel de leasemaatschappij schadeloos stelt. De werknemer heeft maanden afgedragen voor niets…

Marleen van KMO-ASSUR werkte voor deze situatie een creatieve oplossing uit.

Ongeval in de prive sfeer

Uiteraard zal de fiets ook gebruikt worden buiten de werkcontext. Dit risico is zeker niet te verwaarlozen en men kan denken aan volgende bijkomende verzekeringen :

 • persoonlijke ongevallenverzekering
 • hospitalisatieverzekering
 • verzekering tegen inkomensverlies

Aansprakelijkheid

De werknemer zal in de meeste gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij een ongeval veroorzaakt. Hiervoor is er één superbelangrijke verzekering die dus onmisbaar lijkt voor elke (elektrische) fietser: de familiale verzekering.

Risico van de laadbatterijen

Waar worden de fietsen opgeladen? Weet dat laadbatterijen altijd een potentieel brandrisico inhouden.

Zorg opnieuw voor de nodige preventie en vermijd om brandbare producten in de nabijheid van deze batterijen te stockeren. Ook het ‘s nachts opladen van batterijen zonder enig toezicht is een verhoogd risico.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/brandweer-waarschuwt-voor-brand-door-batterijen-elektrische-fiets-laad-nooit-s-nachts-op~a587a069/

 

Zijn rookmelders ook verplicht in kantoren of magazijnen?

Rookmelders in bedrijven

Rookmelders zijn wettelijk niet verplicht in bedrijven of kantoren.

Opgelet indien je naast of boven je bedrijf een appartement of conciergewoning verhuurt. Dan is de nieuwe gewestelijke wetgeving wel van toepassing. In dat geval geldt wel de verplichting om voldoende rookmelders te installeren.

Verplichting door de brandweer

De brandweer kan rookmelders verplichten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in openbare gebouwen.

Het advies van de brandweer is bindend. De burgemeester kan het gebruik van het gebouw verbieden indien dit advies niet wordt gevolgd.

Algemene welzijnswetgeving

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht werkgevers om een risico-analyse brand uit te voeren.

Evacuatie is één van de thema’s die men moet beoordelen. Vaak leidt deze risico-analyse tot de conclusie dat de installatie van rookmelders aangewezen is.

En de brandverzekering?

Dikwijls worden bijkomende preventiemaatregelen opgelegd in de brandpolis, al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat we nog maar zelden de verplichting tot de installatie van rookmelders zijn tegengekomen.

 

Kijk toch zeker deze clausules na of laat het checken door je professionele makelaar.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

 

IBO’s automatisch verzekerd

Vanaf 1 januari 2020 zijn IBO stagiaires automatisch verzekerd.

Er wordt hiermee heel wat administratieve rompslomp bespaard.

Het enige wat je moet doen is je makelaar contacteren. Hij zal ervoor zorgen dat deze categorie mee wordt voorzien in je polis.

 

 

Opgelet met “afstand van verhaal”

In de uitzendsector

Recht op verhaal na arbeidsongeval

Opgelet wanneer je als uitzendbedrijf niet vertrekt vanuit je eigen contractclausules. Sommige bedrijven trachten immers een contractuele afstand van verhaal te bekomen.

Het is immers zo dat de arbeidsongevallenverzekering in sommige situaties verhaal mag uitvoeren tegen de gebruiker van de uitzendkracht.

Dit kan enkel wanneer deze het slachtoffer zou worden van een ongeval en wanneer zou blijken dat de gebruiker fouten heeft gemaakt (bv onvoldoende afscherming van een machine).

BA verzekering van de klant / gebruiker

Uiteraard moet deze klant / gebruiker de schade niet zelf vergoeden en kan hij de claim doorschuiven naar zijn BA verzekering, maar :

 1. Het is dan wel belangrijk dat deze verzekering ook dit risico dekt. Je kan dit al preventief bespreken met je klant.
 2. Een ambetante zaak is dat er vaak wordt gewerkt met een hoge vrijstelling in de BA polis

Tips wanneer je toch “afstand van verhaal” aanvaardt

Dan nog is het niet verstandig om de “afstand van verhaal” te accepteren in het contract, en als het echt niet anders kan :

 • Tracht de afstand van verhaal te beperken (bv 50% van de jaaromzet die je kan realiseren bij de klant / gebruiker)
 • Informeer dan zeker ook zelf je arbeidsongevallenverzekering. Deze moet op de hoogte worden gesteld. Indien je dit niet doet dan kan de verzekeraar zijn verhaalrecht uitoefenen tegen het uitzendbedrijf !

In het huurcontract

Ook in huurcontracten zien we de “afstand van verhaal” terugkeren. Het lijkt op het eerste zicht interessant om het gebouw maar één keer te verzekeren als verhuurder. Het levert meestal een kleine besparing op.

Voordelen

 • De huurder moet de huurdersaansprakelijkheid niet verzekeren
 • De verhuurder moet niet jaarlijks nakijken of de huurder zijn brandpolis wel correct heeft betaald

Maar er zijn ook aandachtspunten !

 1. Wanneer de huurder een schadegeval heeft bv. waterschade, kan hij geen beroep doen op zijn vertrouwde makelaar en verzekeraar maar moet hij via de verhuurder passeren
 2. In het huurcontract is er meestal sprake van een algemene afstand van verhaal. Beter wordt deze afstand van verhaal beperkt tot schade gedekt door de brandverzekering

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

 

Mijn medewerker werkt soms thuis, wat bij arbeidsongeval?

Bij structureel thuiswerk, afgesproken via de arbeidsovereenkomst, werd al langer uitgegaan van een gunstig vermoeden indien er dan thuis een ongeval gebeurde.

Sinds 27 januari 2019 is er voorzien in de wet op de arbeidsongevallen dat ook bij occasioneel thuiswerk er een vermoeden is ten gunste van de werknemer bij arbeidsongeval.

Het is zeker aangeraden om een bedrijfsreglement of -policy te maken over thuiswerk. Bijvoorbeeld kan men vragen om thuiswerk aan te kondigen via e-mail, sms, … of het beperken tot x dagen per maand.

Indien er niet gesproken wordt over de locatie en de uren van het thuiswerk in deze policy, zal de verzekeraar er vanuit gaan dat het gaat om het domicilie-adres van de werknemer en over de normale werkuren.

 

 

 

Ben ik verzekerd wanneer ik een receptie organiseer?

Bijkomende vragen

Er zijn meerdere vragen die we ons bijkomend moeten stellen :

 • Wordt er eten voorzien? Zorgt u er zelf voor of werkt u met een traiteurdienst?
 • Is er een aansprakelijkheid mogelijk door een fout van de organisator?
 • Zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen ter preventie van brand?
 • Denkt u ook aan brandbestrijding en evacuatie?
 • In welke ruimte organiseert u deze receptie? En valt die onder de objectieve aansprakelijkheid?

In functie van bovenstaande antwoorden, zullen we u advies geven over de nodige verzekeringen en te nemen maatregelen.

Voedselvergiftiging

Als restaurant-uitbater zal je deze dekking waarschijnlijk wel voorzien hebben in je BA-verzekering.

Maar geldt dat ook voor jou, wanneer je hoofdactiviteit productie, bouw, … is?

Vaak voorziet de polis in een uitbreiding wanneer er gratis drank of voedsel wordt gegeven.

Ook als particulier ben je verzekerd via je familiale verzekering wanneer derden (niet je gezinsleden) slachtoffer worden van bedorven vlees op de barbecue.

Polissen

De polissen die we dus in dit kader onder de loupe moeten nemen zijn :

 • BA uitbating
 • hospitalisatieverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering
 • BA organisator
 • brandverzekering
 • objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Tag Archive for: arbeidsongevallen