Bestuurdersaansprakelijkheid

Privé vermogen veilig?

Wist je dat je privé vermogen kan aangesproken worden wanneer er fouten worden gemaakt als bestuurder van een vennootschap? Zelfs al heb je een nv, bvba, vzw en zelfs al was er een “décharge” op de algemene vergadering?

Toenemend fenomeen

Er zijn bekende voorbeelden zoals Jo Lernout of Jeroen Piquer. Maar het fenomeen, waarbij bestuurders en zaakvoerders persoonlijk moeten opdraaien voor fouten als bestuurder, neemt uitbreiding. In de vennootschapswetgeving van 2019 is de maximum persoonlijke aansprakelijkheid trouwens opgenomen.

Voordeel privé, kost voor de vennootschap

Hoewel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering je privé vermogen veilig stelt, is de premie fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap en word je niet belast op een voordeel van alle aard.

D&O

Deze verzekering wordt ook wel eens genoemd bij haar Engelse benaming, Directors & Officers liability.