Een werknemer struikelt tijdens een wandeling in het park tijdens de middagpauze. Maar een ongeval tijdens de middagpauze, is dat wel een arbeidsongeval?

Ongeval tijdens de middagpauze

Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval moet voldoen aan 5 voorwaarden, waarvan je de eerste 3 moet bewijzen :

1. het moet gaan om een ongeval (plotse gebeurtenis en externe oorzaak)

2. er moet een letsel zijn

3. het moet gebeuren tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst

4. het moet gebeuren door de uitoefening van de arbeidsovereenkomst

5. er moet een verband zijn tussen de aangewezen ongevalsgebeurtenis en het letsel

Ongeval tijdens een pauze en rechtspraak

Tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst lijken in het gedrang te komen.

De wet op de arbeidsongevallen dateert van 1971, dus we beschikken over heel wat jaren rechtspraak. In deze jurisprudentie vinden we ook het antwoord op de vraag. Het ongeval tijdens de pauze wordt immers wel beschouwd als een arbeidsongeval (tijdens en door het werk) indien het gaat over een normale activiteit tijdens de middagpauze + deze activiteit wordt uitgeoefend in de directe nabijheid van de werkplek.

Dus het struikelen tijdens het wandelen is een arbeidsongeval?

Nee, niet automatisch. Misschien is dan wel voldaan aan het criterium van een normale activiteit en is het in de nabijheid van het bedrijf, dan blijft de vraag of er een externe (abnormale) oorzaak aan te duiden is voor deze valpartij.