De juiste arbeidsongevallenverzekering

Wettelijk verplicht

Deze verzekering wordt ook wel wetsverzekering genoemd omdat het een verplichte verzekering betreft.

De premie wordt berekend in functie van de loonmassa en per categorie (arbeiders en bedienden). Bovendien is er ook een bijdrage voor het risico op de arbeidsweg.

De dekkingen zijn wettelijk geregeld, maar toch zijn er zaken die extra moeten worden beschouwd.

Toch maatwerk

  • Wat met verplaatsingen naar het buitenland?
  • Wat met telewerk?
  • Wat met samenwonenden?
  • Wat met personeelsleden die meer verdienen dan het wettelijk plafond (€ 44 817,89 in 2020)?

Werden deze en andere vragen gesteld bij opmaak van je polis?