Opgelet met “afstand van verhaal”

In de uitzendsector

Recht op verhaal na arbeidsongeval

Opgelet wanneer je als uitzendbedrijf niet vertrekt vanuit je eigen contractclausules. Sommige bedrijven trachten immers een contractuele afstand van verhaal te bekomen.

Het is immers zo dat de arbeidsongevallenverzekering in sommige situaties verhaal mag uitvoeren tegen de gebruiker van de uitzendkracht.

Dit kan enkel wanneer deze het slachtoffer zou worden van een ongeval en wanneer zou blijken dat de gebruiker fouten heeft gemaakt (bv onvoldoende afscherming van een machine).

BA verzekering van de klant / gebruiker

Uiteraard moet deze klant / gebruiker de schade niet zelf vergoeden en kan hij de claim doorschuiven naar zijn BA verzekering, maar :

  1. Het is dan wel belangrijk dat deze verzekering ook dit risico dekt. Je kan dit al preventief bespreken met je klant.
  2. Een ambetante zaak is dat er vaak wordt gewerkt met een hoge vrijstelling in de BA polis

Tips wanneer je toch “afstand van verhaal” aanvaardt

Dan nog is het niet verstandig om de “afstand van verhaal” te accepteren in het contract, en als het echt niet anders kan :

  • Tracht de afstand van verhaal te beperken (bv 50% van de jaaromzet die je kan realiseren bij de klant / gebruiker)
  • Informeer dan zeker ook zelf je arbeidsongevallenverzekering. Deze moet op de hoogte worden gesteld. Indien je dit niet doet dan kan de verzekeraar zijn verhaalrecht uitoefenen tegen het uitzendbedrijf !

In het huurcontract

Ook in huurcontracten zien we de “afstand van verhaal” terugkeren. Het lijkt op het eerste zicht interessant om het gebouw maar één keer te verzekeren als verhuurder. Het levert meestal een kleine besparing op.

Voordelen

  • De huurder moet de huurdersaansprakelijkheid niet verzekeren
  • De verhuurder moet niet jaarlijks nakijken of de huurder zijn brandpolis wel correct heeft betaald

Maar er zijn ook aandachtspunten !

  1. Wanneer de huurder een schadegeval heeft bv. waterschade, kan hij geen beroep doen op zijn vertrouwde makelaar en verzekeraar maar moet hij via de verhuurder passeren
  2. In het huurcontract is er meestal sprake van een algemene afstand van verhaal. Beter wordt deze afstand van verhaal beperkt tot schade gedekt door de brandverzekering

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur