Zijn rookmelders ook verplicht in kantoren of magazijnen?

Rookmelders in bedrijven

Rookmelders zijn wettelijk niet verplicht in bedrijven of kantoren.

Opgelet indien je naast of boven je bedrijf een appartement of conciergewoning verhuurt. Dan is de nieuwe gewestelijke wetgeving wel van toepassing. In dat geval geldt wel de verplichting om voldoende rookmelders te installeren.

Verplichting door de brandweer

De brandweer kan rookmelders verplichten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in openbare gebouwen.

Het advies van de brandweer is bindend. De burgemeester kan het gebruik van het gebouw verbieden indien dit advies niet wordt gevolgd.

Algemene welzijnswetgeving

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht werkgevers om een risico-analyse brand uit te voeren.

Evacuatie is één van de thema’s die men moet beoordelen. Vaak leidt deze risico-analyse tot de conclusie dat de installatie van rookmelders aangewezen is.

En de brandverzekering?

Dikwijls worden bijkomende preventiemaatregelen opgelegd in de brandpolis, al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat we nog maar zelden de verplichting tot de installatie van rookmelders zijn tegengekomen.

 

Kijk toch zeker deze clausules na of laat het checken door je professionele makelaar.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur