Opgelet met preventieverplichtingen in de brandpolis

Wat riskeer je?

In nogal wat polissen komen we het tegen: de verzekeraar legt (soms heel wat) verplichtingen op ter preventie van brand of diefstal.

Deze gelden niet als vrijblijvend advies, maar kunnen betekenen dat de brandverzekeraar niet zal tussenkomen bij schade.

Uiteraard is het wel zo dat er een oorzakelijk verband moet worden aangetoond tussen de niet genomen preventiemaatregel en de schade.

Deze verplichtingen moeten gedetailleerd zijn

Een uitspraak van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat het niet mag gaan om een verwijzing naar algemene wetgeving of normen.

De preventiemaatregelen moeten woordelijk opgenomen zijn in de polis. (arrest 16.03.2018)

Opvolging door je makelaar?

Als professionele makelaar vinden we het onze taak om er mee over te waken dat deze preventieverplichtingen worden opgevolgd:

  • voldoende brandblussers
  • respecteren van het rookverbod
  • keuring van de elektriciteit
  • technische bepalingen in verband met het inbraakalarm
  • technische bepalingen met betrekking tot de sloten

Stap 1

Begin alvast om dit na te kijken, of vraag je makelaar om je hierover te informeren.