Kosten van een cyberincident: zit je neer?

Cyber-attack

Belgische KMO is een favoriet doelwit

Een aantal parameters maken dat de Belgische KMO bij de top doelwitten behoort van cybercriminelen.

Voor de crimineel is het een erg lucratieve business. Bovendien is de pakkans heel klein.

De combinatie van 2 factoren maakt van de Belgische KMO een favoriet doelwit: er is geld en er is een slechte beveiliging.

Niet de vraag of, maar wel wanneer…

Onze partner Netcure is gespecialiseerd in cyberpreventie en interventies na dergelijke aanval.

Ook zij zien een evolutie. Waar je vroeger al een oen moest zijn om in de val te trappen, worden deze cybercriminelen steeds professioneler. Foutloos Nederlands, en websites waar je de valse onmogelijk kan onderscheiden van de echte, maken dat vandaag iedereen zich kan laten vangen.

De moderne cybercrimineel heeft blijkbaar ook geduld. Hij volgt je gedurende 60 tot 200 dagen voor er een detonatie plaatsvindt. In die tijd wordt alles in kaart gebracht:

 • waar staan je gevoelige gegevens (klantenbestanden, …)?
 • hoe ga je om met back-ups en zijn deze te saboteren?

Durf je de rekening te maken achteraf?

Netcure maakte samen met de slachtoffers de rekening. Zit je neer?

Wat mij opvalt is toch dat de kostprijs niet zo veel zal verschillen door de beslissing om al dan niet het losgeld te betalen. Behalve natuurlijk dat je het crimineel systeem niet extra hebt gesponsord. Analyse en recovery van data door specialisten is immers ook een kostelijke zaak.

Voor een KMO met een omzet van 1,5 miljoen euro was dit de rekening:

 • 15 dagen omzetverlies: 112.500 euro
 • 3 IT consultants die full-time aan de slag waren: 4.500 euro
 • ransom betaald: 30.000 euro
 • nazorg, rework, extra uren na het incident, bijkomende beveiligingen:, juridische kosten: 67.500 euro

214.500 euro is de som. Gelukkig dat je neerzit.

En praktische zaken waar je nog niet aan dacht…

 • Heb je een scenario klaarliggen bij een cyber-attack? Wie bel je als eerste?
 • Hoe heb je snel het losgeld beschikbaar?
 • Hoe kan je in bitcoins betalen?
 • Hoe ga je dit verantwoorden in je boekhouding?
 • Wat indien je nadien beschuldigd wordt van het financieren van misdaad?

Doe vandaag nog iets

De KMO die denkt dat hij met het maken van back-ups voldoende actie onderneemt, is ziende blind.

In 90% van de gevallen zijn deze back-ups eveneens geïnfecteerd.

Voorzie dus een budget voor cybersecurity:

 • voor 100 euro per PC heb je al een goede digitale rookmelder
 • informeer je over een cyberpolis
 • laat een audit uitvoeren
 • organiseer trainingen en infosessies voor het personeel

Weet dat er sinds 2021 beroep kan worden gedaan bij VLAO voor de subsidiëring van dergelijke beveiliging. De investering moet dan wel meer dan 25k bedragen. Je krijgt dan 45% gesubsidieerd voor het traject van advies, begeleiding en implementatie.

 

Ik ben zelfstandige en wil pensioensparen. Wat kies ik best?

2de en 3de pijler? Met en zonder vennootschap?

Alles wat via de vennootschap kan lopen (groepsverzekering, IPT / POZ en VAPZ) wordt onder de 2de pijler gerangschikt.

Je hebt ook nog een 3de pijler en dat is het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen.

De fiscus is alle vormen van pensioensparen gunstig genegen, maar er zijn toch wat verschillen qua fiscale aftrekbaarheid, mogelijkheden tot vermijden van vennootschapsbelasting, premietaksen en eindbelastingen.

Indien we de vergelijking maken tussen al deze “spaarvormen” dan kunnen we eenvoudig een top 6 maken. Best spaar je dus in de voorgestelde volgorde.

Zelfstandige met vennootschap

Heb je een vennootschap, dan is dit de ranking :

 1. VAPZ
 2. IPT
 3. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 4. langetermijnsparen
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Heb je geen vennootschap?

Ben je zelfstandige in een eenmanszaak, dan is de volgorde net iets anders :

 1. VAPZ
 2. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 3. langetermijnsparen
 4. POZ
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Slechts 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige

De meeste verzekeringen zijn een keuze

Dacht je dat verzekeringen een noodzakelijk kwaad zijn?

Vanuit de wetgeving zijn er maar een beperkt aantal verzekeringen verplicht.

 

De 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige bedrijfsleider

1. Je hebt personeel

Laten we beginnen met de verzekering die men ook in de volksmond “de wetsverzekering” noemt, en dit is de arbeidsongevallenverzekering.

Deze verzekering is verplicht sinds 1971 en ook wat verzekerd moet worden is helemaal wettelijk vastgelegd. Je kan deze verzekering dus perfect vergelijken tussen verschillende maatschappijen. Er zijn geen kleine lettertjes. Vergelijk altijd de tarieven op basis van de bruto loonmassa.

Het is van belang dat je deze verzekering afsluit vooraleer een werknemer in dienst komt, zo niet zal je onmiddellijk een boete krijgen vanuit Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen).

Naast het wettelijk minimum, zijn er op de arbeidsongevallenpolis uitbreidingen mogelijk.

2. Je hebt een voertuig

Ongetwijfeld ben je op de hoogte dat elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft en uitgerust is met een nummerplaat, moet verzekerd worden voor aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die kan worden toegebracht aan anderen.

Uiteraard zijn er ook extra dekkingen mogelijk in een voertuigpolis.

3. Je baat een plaats uit die voor het publiek toegankelijk is

Baat je een winkel, restaurant, kantoor, … uit waar potentiële klanten kunnen binnen wandelen, dan moet je nagaan of de verzekering “objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing” van toepassing is.

Ook dit is een verplichte verzekering.

Voor hotels en discotheken is deze altijd verplicht.

Voor restaurants is deze verplicht van zodra de voor het publiek toegankelijke ruimte 50 m² bedraagt.

Voor kantoorgebouwen moet deze publieke ruimte meer dan 500 m² zijn.

En voor winkels gaat het om meer dan 1000 m². Opgelet: hier moet men de de totale winkeloppervlakte en de opslagruimte in beschouwing nemen.

Meer info via : objectieve aansprakelijkheidsverzekering

4. Je oefent een intellectueel beroep uit

Indien denkfouten kunnen resulteren in schadeclaims, dan kijk je best na of je niet verplicht bent om een beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.

Er zijn meerdere intellectuele beroepen die een wettelijke verplichting opleggen. Kijk dit zeker na. Meer info via:  beroepsaansprakelijkheid.

5.  Je bent aannemer en bouwt of verbouwt aan woningen

Sinds 2018 is het verplicht om voor bepaalde werken aan woningen in België, met tussenkomst van een architect, de 10jarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Meer info via: tienjarige aansprakelijkheid.

Wat indien je deze verzekeringen vergeet af te sluiten?

Als bestuurder van een vennootschap of als zaakvoerder in een eenmanszaak moet je uiteraard aan deze verzekeringsplicht voldoen. Je bent hoofdelijk aansprakelijk indien je hieraan verzuimt.

Bestuursfouten kan je ook verzekeren via de bestuurdersaansprakelijkheid.

Je kon al lezen dat bij de meeste van deze verzekeringen er een wettelijk verplicht minimum te verzekeren is, maar er is ook de mogelijkheid om andere bijkomende waarborgen toe te voegen. Doe best beroep op een professioneel adviseur om deze afwegingen te maken.

En alle andere verzekeringen dan?

Alle andere verzekeringen moet je niet afsluiten en dus mag je weloverwogen keuzes maken. Ook hier geldt uiteraard dat je overleg pleegt met je onafhankelijke makelaar. Best denkt deze met je mee als risk-manager van jouw bedrijf en niet als verkoper.

 

Opgelet met verzekeringen die je moet afsluiten omwille van een contract

Er zijn ongetwijfeld nog een aantal verzekeringen waartoe je je contractueel engageert om een verzekering af te sluiten.

Voorbeelden zijn :

 • verzekeringen gekoppeld aan een leasing (machines, omnium voor wagens)
 • brandverzekeringen als huurder van een gebouw
 • ABR polis in het kader van een aanbesteding
 • bedrijfsleidersverzekering na het afsluiten van een lening

En verder?

En dan hebben we nog een heel gamma aan mogelijke verzekeringen die dus helemaal niet verplicht zijn.

Ons advies luidt steeds: verzeker best wat echt kan leiden tot een drama of faillissement en maak weloverwogen keuzes.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

De teloorgang van de rolls royce

DKV of de transformatie van rolls royce naar geit

Een gewaarschuwd man…

Je hebt zo van die sterke merken. Miele heeft altijd fantastische wasmachines gehad, en naar mijn bescheiden mening is dat vandaag nog steeds het geval.

En wat is zo ook in de volksmond de rolls royce van de hospitalisatieverzekeringen? Juist, DKV.

Het was zeker de rolls royce in de tijd van de IS2000 of de Hospi premium contracten. Maar vandaag zien we er nog maar weinig van.

Hospitalisatieverzekering: is dat nodig?

Zoals bij elke verzekering is het verstandig om na te gaan of je deze verzekering echt wel nodig hebt.

Indien je geen wereldreiziger bent en je best wel een kamer wil delen in geval van hospitalisatie, dan is het niet absoluut nodig om het stukje “hospitalisatie” extra te verzekeren.

Er zijn echter kosten die zeer hoog kunnen oplopen en waar het ziekenfonds maar beperkt in zal tussenkomen. We spreken dan over behandelingen gelinkt aan zware ziektes zoals kanker. Ik zag al facturen passeren waar de klant toch wel zeer gelukkig was met de hospitalisatiepolis.

Hospitalisatie via de werkgever

https://kmo-assur.be/hospitalisatieverzekering/

Dit blogartikel gaat over individuele contracten. Misschien geniet je van een collectieve polis via de werkgever? Toch zal je ooit een individuele polis nodig hebben, ten laatste op je pensionering.

Hospitalisatieverzekering: hoe keuze maken?

Er zijn tientallen aanbieders van hospitalisatieverzekeringen in België. Goedkope oplossingen vind je vaak via de mutualiteiten, maar ook privé verzekeraars hebben dit vaak in het aanbod.

Waar zit dan het prijsverschil?

 • is er een plafond aan de jaarlijkse uitkeringen?
 • hangt tussenkomst af of er vergoeding is vanwege het RIZIV?
 • is er wereldwijd dekking of wat zijn de beperkingen?
 • zijn er ziekenhuizen uitgesloten van tussenkomst of waar geldt een beperkte tussenkomst?
 • wat is de eigen bijdrage per hospitalisatie?
 • hoe wordt de premie “vastgeklikt” aan de leeftijd van aansluiting?

Het zwaard van damocles zorgt voor willekeur in prijsstijgingen

De medische acceptatie is het zwaard van damocles.

Wat je graag vermijdt, is dat bepaalde aandoeningen niet verzekerd zouden worden.

Je kan dat vermijden door ofwel tijdig een individuele polis te onderschrijven, best met de mogelijkheid om deze te bevriezen op het moment dat je ook via je werkgever een verzekeringsdekking hebt.

Je hoeft ook geen medische acceptatie te passeren indien je minstens 2 jaar onafgebroken genoten hebt van een collectieve polis via je werkgever. Je hebt dan het recht om de polis individueel verder te zetten. Voor de meesten zal dit ooit het geval worden bij pensionering.

Ok, je hebt zo’n individuele polis! Prima. En dan zie je dat de verzekeraar de prijs jaarlijks indexeert. DKV indexeert bepaalde contracten met maar liefst 10,84%…  Je mag de polis opzeggen bij prijsverhoging.

Allemaal goed en wel indien je inmiddels niets mankeert.

Je bent gevangen!

O ja, ik wil je de reactie van DKV niet onthouden :

We beseffen dat bepaalde verhogingen een financiële impact kunnen hebben op de klanten. Als klanten de gevolgen van de indexatie willen beperken en als het verzekeringscontract dit mogelijk maakt, dan kunnen ze kiezen voor een hogere jaarlijkse vrijstelling of persoonlijke bijdrage. Zo kunnen ze blijven genieten van de onovertroffen waarborgen en gemoedsrust die DKV hen biedt inzake gezondheidszorgen.

Een wirwar aan minderwaardige contracten

Naast de goeie oude IS2000 of Hospi Premium, heb je nog Clini comfort of Clini budget en recenter ook nog Hospi Flexi en Hospi Select.

Elke formule moet rendabel zijn. Dus de prijsstijgingen zijn soms fors.

Geen horizon meer

We spraken over het “bevriezen” van verzekeringen en dus behoud van de premie op datum van aansluiting. DKV heeft deze mogelijkheid geschrapt voor nieuwe contracten sinds 2018.

Het was een voorteken en een eerste serieuze deuk in het carrosserie…

DKV wil duidelijk vermijden om zorgbehoevende bejaarden tegen lage premie in portefeuille te hebben. Zelfs al hebben die mensen er heel hun leven voor afgedragen.

Je weet niet wat je koopt

Dat prijzen stijgen van de polissen. Daar kan ik nog enigszins begrip voor opbrengen.

Maar DKV gaat vanaf 1 januari 2021 nog een stap verder en past zomaar eventjes grof voorwaarden aan. In de Hospi Select is er beperkte tussenkomst in enkele ziekenhuizen. DKV heeft een lijst van ziekenhuizen waar wel 100% tussenkomst is. Wel, sinds 1 januari worden maar liefst 36 ziekenhuizen geschrapt van deze lijst!

En als toemaatje zal DKV vanaf nu ook voor het eerst de franchise indexeren. Dat kan er ook nog wel bij !

Is alles slecht?

Zeker niet. Zoals al gezegd, heb je vandaag een IS2000 of Hospi Premium contract, dan zit je goed. De prijsstijgingen moet je er jammer genoeg bijnemen.

Ook de andere individuele polissen van DKV hebben hun troeven. Wees enkel gewaarschuwd en ga er niet vanuit dat DKV het beste is wat je op de markt kan vinden.

Nood aan professioneel advies

Zoals steeds is het nodig om je professioneel te laten begeleiden bij de keuze. We staan je graag bij!

https://kmo-assur.be/contacteer-kmo-assur/

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Sociale bijdragen uitstellen en toch VAPZ betalen

Wat met VAPZ indien er geen sociale bijdragen werden betaald in 2020?

Een circulaire van de fiscus verduidelijkt : de VAPZ premie is aftrekbaar, zelfs indien de sociale bijdragen niet volledig werden betaald.

Zelfstandige en pensioenplanning

Meer dan 60% van de zelfstandigen doet aan pensioenopbouw via VAPZ. Dat is een slimme eerste stap in je pensioenplanning. De premie wordt vaak via de vennootschap betaald en het voordeel zie je onmiddellijk in de personenbelasting. Je betaalt bovendien minder sociale bijdragen.

Voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid

Wat je mag sparen in VAPZ hangt af van je netto belastbaar inkomen. Het absolute maximum is €3291,30.

Enige voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid is dat de sociale bijdragen in het aanslagjaar correct werden betaald.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Door de corona pandemie wordt het mogelijk gesteld om uitstel te vragen voor de betaling van de sociale bijdragen.

Lange tijd was er twijfel of dit dan een impact zou hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ premie in de personenbelasting. Een circulaire vanuit de fiscus bevestigt nu dat de VAPZ premie voor 2020 uitzonderlijk aftrekbaar blijft, zelfs al zijn de sociale bijdragen niet volledig betaald.

Preventie van hacking

 

Welke maatregelen kan ik nemen ter preventie van hacking?

Het valt me op hoe weinig de KMO ondernemer wakker ligt van dit risico. In mijn netwerk heb ik weet van meerdere slachtoffers van hacking. Deze lopen er uiteraard niet mee te koop. Denk vooral aan preventie van hacking. Een verzekering is het sluitstuk van deze oefening.

Laten we samen overlopen wat deze preventie zoal kan inhouden.

1. het waarschuwen / informeren van het personeel

Uiteraard is dit essentieel. 90% van alle cyber-attacks hebben te maken met het onzorgvuldig omspringen met mails door medewerkers.

Belangrijk hierin is om de kennis regelmatig te herhalen en de alertheid aan te scherpen. Dit kan bijvoorbeeld door zelf een hacking te “organiseren”.

Je kan bijvoorbeeld ook stellen dat nooit mails worden verstuurd in verband met financiële transacties, zonder een voorafgaandelijk telefoontje aan de medewerker.

Nog een goede tip indien de medewerker merkt dat er iets mis loopt : doe een “cold booth”, en schakel de computer onmiddellijk uit!

 

2. het individueel beveiligen

Worden de PC’s beveiligd via recente anti-virussoftware?

Hoe worden software-updates uitgevoerd?

Als zaakvoerder van het bedrijf kan je ook problemen vermijden door een persoonlijk facebook-, twitter-, … account aan te maken.

Misschien ben je helemaal niet van plan om er (veel) tijd aan te besteden, maar het belet hackers om identiteitsfraude te plegen en in jouw naam te handelen.

 

3. Het collectief beveiligen

Hoe organiseert het bedrijf de fysieke back-up? Hopelijk weet je dat de cloud zeker geen veilige back-up is.

Wordt de back-up ook getest? Is het mogelijk om snel terug “up and running” te zijn?

 

4. Het verminderen van het risico

Er zijn echt wel maatregelen die gevoelig het risico verminderen.

Wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde omgeving?

 • is het mogelijk om systematisch, maandelijks het wachtwoord te laten veranderen?
 • is het mogelijk om “multi factor authentication” toe te passen

Heb je een business continuity plan indien een cyber-attack zich voordoet?

Dit plan omvat onder meer:

 • Lijst van klanten en leveranciers die je kan verwittigen (en die je niet op je werkcomputer moet gaan zoeken)
 • Snelle en gegarandeerde IT support
 • Installatie van een crisis-team

Ook het afsluiten van een verzekering is een preventiemaatregel die de schade in belangrijke mate kan beperken. Dit is het sluitstuk van je preventiebeleid.

Heel vaak biedt de verzekering ook preventietools aan (awareness training, IT support, …).

 

5. Het vermijden van het risico

Tenzij je stelt dat je geen gebruik meer zal maken van computers om je business te doen, is dit wishful thinking.

Wat we leren uit cyberincidenten zijn 2 zaken :

 • Indien je slachtoffer bent heb je vaak gewoon pech. Zelden zijn aanvallen doelgericht.
 • Indien je alle bovenvermelde maatregelen neemt, dan wordt het dermate moeilijk voor hackers. Ze kiezen dan liever een gemakkelijker doelwit.

Meer weten?

Contacteer KMO-Assur

Aansprakelijkheid bij faillissement? Wat is wrongful trading?

Bestuurders aansprakelijk

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Sinds de vennootschapswet van 23 maart 2019 spreekt men van bestuurders van vennootschappen.

Hun bestuurdersaansprakelijkheid wordt bovendien duidelijk bepaald.

Deze aansprakelijkheid is een hoofdelijke aansprakelijkheid. Wanneer er bestuursfouten gebeuren, dan kan men het geld bij jou persoonlijk komen halen.

Wat houdt deze aansprakelijkheid precies in?

En wat verstaat men precies onder wrongful trading?

Soorten bestuursfouten

Bij bestuurdersaansprakelijkheid denken we vooral aan aansprakelijkheidsclaims. Bij een klant van KMO-Assur werd een claim ingesteld tegen de bestuurder omdat die het had nagelaten een subsidie aan te vragen waardoor een groot bouwproject niet kon worden gefinancierd.

Elke fout die aanleiding kan geven tot schade van derden, aandeelhouders, werknemers, … kan vallen onder de noemer van de bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorbeelden:

 • het niet verlengen van een handelshuur waardoor een bedrijfsgebouw moet worden verlaten
 • het vergeten om een verzekering af te sluiten (brandverzekering, arbeidsongevallenverzekering, …)

Het gebruik van sociale media kan ook aanleiding geven tot claims ten aanzien van de bestuurder van een vennootschap. Zeker indien het kan vallen onder de noemer van discriminatie,  Denk maar aan #metoo of #blacklivesmatter.

Ook voor arbeidsongevallen of milieuschade kan de bestuurder in persoon aansprakelijk worden gesteld.

De allerbelangrijkste bestuursfout betreft echter wrongful trading.

Wrongful trading

Wat is wrongful trading?

Wrongful trading gaat over het verderzetten van een verlieslatende activiteit die leidt tot een faillissement.

De bestuurder is aansprakelijk indien hij behoorde te weten dat er geen redelijke vooruitzichten waren om de activiteiten verder te zetten en het faillissement dus onvermijdelijk is.

De beoordeling hiervan is uiteraard niet eenvoudig.

De bestuurder van een onderneming in moeilijkheden zal een objectieve inschatting moeten maken van de slaagkansen teneinde later aansprakelijkheidsclaims te vermijden.

Voor de beoordeling van de bestuursfout zal men onderstaande 3 punten aftoetsen:

 

1. Reddeloos verloren?

De vraag is wat is het omslagpunt voor het bedrijf. Aan de hand van relevante elementen kan worden bepaald of er redelijke vooruitzichten zijn om de activiteit verder te zetten.

 • liquiditeiten
 • tijdelijkheid van moeilijkheden bv corona
 • herstelmaatregelen
 • verlies van belangrijke contracten met klant of leverancier

2. Kennis van de financiële situatie van de onderneming?

Je moet als bestuurder kennis hebben van de financiële situatie van je onderneming aan de hand van boekhoudkundige en financiële analyses.

Wat is de conclusie van deze analyse?

3. Gedraagt men zich als normale, voorzichtige en zorgvuldige bestuurder?

Selectieve betalingen van bevriende leveranciers, transfers naar het eigen privé vermogen of het verkopen van bedrijfsuitrusting zijn voorbeelden van gedragingen die niet als normaal worden beschouwd.

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Voor elke vennootschap kan deze verzekering interessant zijn.

Bij de acceptatie worden de financiële rekeningen grondig bekeken door de verzekeraars. Maar eens de verzekering verworven zal deze niet worden opgezegd indien je bedrijf zich in woelig vaarwater bevindt.

Deze polis heeft ook een belangrijk rechtsbijstandsluik die je zal verdedigen indien er een claim wordt gericht naar de bestuurder.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

Cyber is hét risico van de KMO vandaag

Hacking fel onderschat als risico

Belgische bedrijven vaak slachtoffer

Hiscox is een gespecialiseerde verzekeraar. Ook KMO-Assur werkt met hen samen omwille van hun prima cyberpolissen.
Uit een internationale studie blijkt nu dat Belgische bedrijven een favoriet doelwit zijn voor hackers.
In 2019 werd maar liefst 49% van de Belgische bedrijven aangevallen. Niet dat elke aanval succesvol was, maar het cijfer doet toch duizelen.

Niet elke aanval haalt het nieuws

Iedereen kent de voorbeelden van Picanol en Asco waar deze bedrijven wekenlang platliggen omwille van dergelijke cyberaanval.
Maar het is niet omdat de aanval niet in het nieuws komt, dat deze niet gebeuren. Zou jij er mee naar de pers stappen?

Vooral ook de kleine KMO slachtoffer

Een tweede belangrijke misvatting is dat het enkel de grote bedrijven overkomt.
De aanvallen zijn zelden doelgericht. Men scant gewoon naar de bedrijven bij wie er een lek zit in de beveiliging, en deze hebben prijs.
In vele gevallen gaat het om KMO’s met minder dan 10 werknemers.

De gemiddelde kost van een cyberaanval is 54.700 euro

Dit bedrag doet toch duizelen.

Elke KMO zou terdege moeten investeren in adequate beveiliging, en daarbij ook best een goede cyberpolis afsluiten. Tenzij je de computer enkel gebruikt om je factuurtjes te maken, en dan nog…

 

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

Alert voor faillissementen

In onzekere tijden is het belangrijk om je kosten kritisch te bekijken. Maar ook om je verminderde omzet veilig te stellen. Informeer je over de kost van een kredietverzekering.