Mijn medewerker werkt soms thuis, wat bij arbeidsongeval?

Bij structureel thuiswerk, afgesproken via de arbeidsovereenkomst, werd al langer uitgegaan van een gunstig vermoeden indien er dan thuis een ongeval gebeurde.

Sinds 27 januari 2019 is er voorzien in de wet op de arbeidsongevallen dat ook bij occasioneel thuiswerk er een vermoeden is ten gunste van de werknemer bij arbeidsongeval.

Het is zeker aangeraden om een bedrijfsreglement of -policy te maken over thuiswerk. Bijvoorbeeld kan men vragen om thuiswerk aan te kondigen via e-mail, sms, … of het beperken tot x dagen per maand.

Indien er niet gesproken wordt over de locatie en de uren van het thuiswerk in deze policy, zal de verzekeraar er vanuit gaan dat het gaat om het domicilie-adres van de werknemer en over de normale werkuren.