Aannemers in de bouw en verzekeringen

Veel verplichte of noodzakelijke verzekeringen

Verzekeringen zijn een belangrijke uitgavepost voor elke aannemer

1. Er zijn enkele verplichte verzekeringen :

2. Een noodzakelijke verzekering is de aansprakelijkheidspolis.

Belangrijke aandachtspunten zijn hierin :

  • wat zijn de dekkingen zen zijn er verlaagde dekkingen bv voor brand?
  • welke franchise ben je bereid te aanvaarden?
  • wat is de dekking toevertrouwd goed (onderwerp van je contract)?
  • is ook een BA na levering voorzien?

3. En dan hebben we nog de optie om per bouwwerk een ABR af te sluiten.

Ook voor dergelijke polis moeten heel wat keuzes worden gemaakt.