Tag Archive for: brandverzekering

Evolutie in verzekeringen voor de bouwsector

Veranderingen met regelmaat van de klok

De bouwsector is altijd al een sector geweest waar verzekeringen een grote rol spelen. Er is uiteraard een kans op schade bij een bouwproject.

De laatste jaren zijn er enorm veel wijzigingen. We zetten ze graag nog eens op een rij.

Wijziging 1 : 10 jarige aansprakelijkheid sinds 1 juli 2018

In navolging van de architecten, moeten de aannemers sinds 2018 ook hun 10jarige aansprakelijkheid verzekeren.

Deze aansprakelijkheid hadden ze al sinds de Wet Breyne uit 1971, maar in de praktijk werd er zelden of nooit een verzekering voor afgesloten.

5 voorwaarden

Wanneer moet je de verzekering afsluiten als aannemer?

 1. het betreft de bouw of verbouwing met vergunning (en dus met architect)
 2. de hoofdfunctie van het gebouw is woning
 3. deze woning bevindt zich in België
 4. je hebt een rechtstreeks contract met de bouwheer (en werkt dus niet in onderaanneming)
 5. je doet werken aan de buitenschil

Wijziging 2 : Uitbreiding van de verplichte beroepsaansprakelijkheid sinds 1 juli 2019

Sinds 2006 was er een verzekeringsverplichting voor architecten. Elke denkfout die aanleiding geeft tot schade kan dan aanleiding geven tot een claim naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vanaf 2019 werd deze beroepsaansprakelijkheid uitgebreid naar alle intellectuele beroepen betrokken in het bouwproces.

Er is nu verzekeringsplicht voor

 • interieurarchitecten
 • landmetersexperten
 • veiligheids- en gezondheidscoördinatoren
 • ingenieurs
 • studiebureaus
 • certificatoren en auditors
 • onafhankelijke projectmanagers

Wijziging 3 : Burenhinder in een nieuw jasje sinds 1 september 2021

Ook al zo “oud als de straat” is het artikel 544 uit het burgerlijk wetboek.

Het gaat over foutloze aansprakelijkheid. Als bouwheer ben je aansprakelijk voor schade die de buren zouden ondervinden van bouwwerken aan je huis, zelfs al doet niemand iets fout.

Uiteraard is er zeer veel rechtspraak over. En net daarom is er een aanpassing via een nieuw artikel in het burgerlijk wetboek artikel 3.101.

Zelfde basisprincipes

1. In de eerste plaats moet het dus gaan om naburige eigenaars.

2. Het gaat nog steeds om een foutloze aansprakelijkheid.

Bovenmatige burenhinder

De nieuwigheid zit vooral in de bepaling dat burenhinder bovenmatig moet zijn.

De bovenmatige hinder wordt bepaald door

 • het tijdstip
 • de frequentie en de intensiteit van de hinder
 • de publieke bestemming van het goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt

Algemeen kan men stellen dat stof, vibraties, geluid,…, eerder beschouwd worden als normale burenhinder.

Aantasting van de fysische integriteit van het naburig pand (scheurvorming of waterinsijpeling) is bovenmatige hinder.

Ongewijzigd : Alle bouwplaatsrisico’s

De belangrijke bouwpolis (alle bouwplaatsrisico’s) blijft onveranderd. Hij is nog niet verplicht maar wel hoogst wenselijk in vele gevallen.

Denk maar aan de stormwinden die recent vooral op bouwwerven schade aanrichten.

Lees meer over verzekeringen voor aannemers

https://kmo-assur.be/verzekering-aannemer/

Verzekeringen bij overstroming

Ongeziene toestanden

Wat staat ons allemaal nog te wachten? Dat is toch wel mijn bedenking bij de apocalyptische beelden uit Luik.

De verzekeringsmakelaars uit de regio zullen hun werk hebben… goeie moed collega’s!

Altijd verzekerd?

Je stelt je misschien vandaag ook de vraag wat er zou verzekerd zijn indien deze catastrofe jouw woning zou treffen.

Eenvoudige risico’s en dekking van de woning

Indien we praten over een eenvoudig risico (klassieke gezinswoning) dan is overstroming sinds de wet van 4 april 2014 verplicht mee opgenomen in de brandverzekering en dit onder de noemer “natuurrampen”.

Dat geldt dus niet automatisch voor de industriële risico’s (bedrijfspanden).

Een brandverzekering komt wat de woning betreft ook tussen voor de nieuwwaarde en dus op basis van de werkelijke herstellingsfacturen.

Waardebepaling van de inhoud

Uiteraard is de dekking van de inhoud beperkt tot de waarde die vermeld wordt in de polis. Voor een klassieke woning heb je toch al snel 75.000 euro aan inhoud (meubelen, kledij, …). Kijk toch eens na of je deze waardebepaling juist hebt ingeschat.

Extra maatregelen in de polis

Er zijn maatschappijen die zich strikt houden aan wat ze wettelijk moeten vergoeden volgens de wet van 4 april 2014  (art. 123 e.v.)

Andere maatschappijen bieden ruimere waarborgen. Uiteraard zal een goede verzekeringsmakelaar aandacht hebben voor dit aspect bij het voorstellen van een brandverzekering.

Klassieke aandachtspunten zijn :

 • Zijn er extra maatregelen nodig in kelders?

Sommige verzekeraars geven geen dekking voor goederen in kelders die zich niet op 10 cm hoogte bevinden.

Een kelder is elke ruimte die zich meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang bevindt.

Deze uitsluiting geldt niet voor vaste verwarmings-, elektriciteits- of waterinstallaties.

 • Wat met goederen in tuinhuizen of de in de tuin?

De meeste verzekeraars voorzien geen standaard dekking van de inhoud die zich in de tuin bevindt. Tuinmeubelen, zwembadinstallaties, vijvers, beplantingen, … zijn dus niet verzekerd via een standaard verzekering. Denk eraan om deze zaken extra te verzekeren.

Heb je deze extra dekking niet voorzien, dan kan je uiteraard je tuinstoelen in je garage plaatsen. Dan is er opnieuw wel dekking.

 

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

Elektrische fietsen: wat zijn de risico’s en waar aan denken qua verzekeringen?

Elektrische fietsen zijn populair

Elektrische fietsen brengen risico’s met zich mee. Het loont de moeite om stil te staan bij het fenomeen van de elektrische fiets en de mogelijke impact ervan op sommige verzekeringen.

Arbeidsongeval

Arbeidsongevallenrisico stijgt

Arbeidsongevallenverzekeraars zien het effect van de elektrische fiets in hun statistieken. Er gebeuren meer en zwaardere ongevallen met deze fiets. Als werkgever is het raadzaam om preventiecampagnes te lanceren.

Ongevallen zonder tegenpartij

Uiteraard zal elk lichamelijk letsel vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering.

Let op met ongevallen zonder tegenpartij:

 • Noteer de naam van getuigen
 • Neem een foto van de plaats van het ongeval (zo heb je meteen ook de exacte datum en uur)
 • Verwittig onmiddellijk je werkgever
 • Ga onmiddellijk langs bij een arts.

Ongevallen met tegenpartij

De fietser, en ook de elektrische fietser, wordt beschouwd als een zwakke weggebruiker. De arbeidsongevallenverzekeraar zal nog altijd betalen in eerste instantie, maar de kosten kunnen grotendeels worden gerecupereerd bij de verzekeraar van het voertuig.

Het vermindert de schadelast en je statistiek oogt mooier. Altijd belangrijk, niet?

Dit is ook het geval wanneer de zwakke weggebruiker in fout is bij het ongeval. Tenzij het gaat om de zogenaamd onverschoonbare fout.

Wat is dan belangrijk? Vermeld steeds dat je een lichamelijk letsel hebt op het aanrijdingsformulier, zelfs al lijkt de kneuzing op het eerste zicht mee te vallen.

De materiële schade aan de fiets

Omniumverzekering

De fiets heeft een behoorlijke kostprijs en vaak wordt deze omnium verzekerd. In dat geval is er uiteraard een vergoeding van deze verzekeraar. Er zijn enkele gespecialiseerde maatschappijen op de markt en de premies zijn scherp.

Geen omnium

Is er geen omniumverzekering, dan kan je de schade recupereren wanneer er een andere partij in fout was bij het ongeval (na het invullen van het aanrijdingsformulier). Het is raadzaam om het ongeval dan aan te geven aan de rechtsbijstandsverzekering (vaak via de BA familiale). Zij zorgen dat je de centen zal recupereren.

Omnium via de leasing

Meer en meer worden elektrische fietsen geleased.

Als je als werkgever een leasefiets aanbiedt aan de werknemer, dan bestaat er vaak het systeem waarbij de werknemer gedeeltelijk bijdraagt tot de uiteindelijke verwerving van de fiets (na de leaseperiode).

Deze werknemer kijkt dan raar op wanneer bij diefstal van de fiets de verzekeraar enkel de leasemaatschappij schadeloos stelt. De werknemer heeft maanden afgedragen voor niets…

Marleen van KMO-ASSUR werkte voor deze situatie een creatieve oplossing uit.

Ongeval in de prive sfeer

Uiteraard zal de fiets ook gebruikt worden buiten de werkcontext. Dit risico is zeker niet te verwaarlozen en men kan denken aan volgende bijkomende verzekeringen :

 • persoonlijke ongevallenverzekering
 • hospitalisatieverzekering
 • verzekering tegen inkomensverlies

Aansprakelijkheid

De werknemer zal in de meeste gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij een ongeval veroorzaakt. Hiervoor is er één superbelangrijke verzekering die dus onmisbaar lijkt voor elke (elektrische) fietser: de familiale verzekering.

Risico van de laadbatterijen

Waar worden de fietsen opgeladen? Weet dat laadbatterijen altijd een potentieel brandrisico inhouden.

Zorg opnieuw voor de nodige preventie en vermijd om brandbare producten in de nabijheid van deze batterijen te stockeren. Ook het ‘s nachts opladen van batterijen zonder enig toezicht is een verhoogd risico.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/brandweer-waarschuwt-voor-brand-door-batterijen-elektrische-fiets-laad-nooit-s-nachts-op~a587a069/

 

Zijn rookmelders ook verplicht in kantoren of magazijnen?

Rookmelders in bedrijven

Rookmelders zijn wettelijk niet verplicht in bedrijven of kantoren.

Opgelet indien je naast of boven je bedrijf een appartement of conciergewoning verhuurt. Dan is de nieuwe gewestelijke wetgeving wel van toepassing. In dat geval geldt wel de verplichting om voldoende rookmelders te installeren.

Verplichting door de brandweer

De brandweer kan rookmelders verplichten. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn in openbare gebouwen.

Het advies van de brandweer is bindend. De burgemeester kan het gebruik van het gebouw verbieden indien dit advies niet wordt gevolgd.

Algemene welzijnswetgeving

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen verplicht werkgevers om een risico-analyse brand uit te voeren.

Evacuatie is één van de thema’s die men moet beoordelen. Vaak leidt deze risico-analyse tot de conclusie dat de installatie van rookmelders aangewezen is.

En de brandverzekering?

Dikwijls worden bijkomende preventiemaatregelen opgelegd in de brandpolis, al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat we nog maar zelden de verplichting tot de installatie van rookmelders zijn tegengekomen.

 

Kijk toch zeker deze clausules na of laat het checken door je professionele makelaar.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

 

Wat met mijn bedrijf na zware brand?

Zware brand = het einde

Voor 71% van de bedrijven betekent dergelijke catastrofe ook het einde van het bedrijf. 43% van de bedrijven doen zelfs niet de moeite om terug op te starten. 28% van deze zaken gaan uiteindelijk toch kopje onder binnen de eerste 3 jaar.

Bedrijfsschade

We zien in veel van onze brandpolissen dat er niet alleen wordt gedacht aan de waarde van het gebouw of de inhoud, maar ook én vooral aan het voortbestaan van het bedrijf na dergelijke catastrofe.

Meerdere formules mogelijk

Het komt er op aan je vaste kosten te verzekeren en om je bedrijfswinst te vrijwaren. Er zijn meerdere mogelijkheden. Een heel eenvoudig systeem is dat op basis van de ABEX index dwz dat je een vergoeding krijgt van 830 euro per dag. Voor bedrijven met personeel zal het vaak niet volstaan en komt er wat rekenwerk bij kijken.

Sta er even bij stil

Heb je een winkel of zaak waarbij de locatie zeer belangrijk is in het genereren van de omzet, overweeg dan om deze waarborg toe te voegen in je brandverzekering.

 

 

Opgelet met “afstand van verhaal”

In de uitzendsector

Recht op verhaal na arbeidsongeval

Opgelet wanneer je als uitzendbedrijf niet vertrekt vanuit je eigen contractclausules. Sommige bedrijven trachten immers een contractuele afstand van verhaal te bekomen.

Het is immers zo dat de arbeidsongevallenverzekering in sommige situaties verhaal mag uitvoeren tegen de gebruiker van de uitzendkracht.

Dit kan enkel wanneer deze het slachtoffer zou worden van een ongeval en wanneer zou blijken dat de gebruiker fouten heeft gemaakt (bv onvoldoende afscherming van een machine).

BA verzekering van de klant / gebruiker

Uiteraard moet deze klant / gebruiker de schade niet zelf vergoeden en kan hij de claim doorschuiven naar zijn BA verzekering, maar :

 1. Het is dan wel belangrijk dat deze verzekering ook dit risico dekt. Je kan dit al preventief bespreken met je klant.
 2. Een ambetante zaak is dat er vaak wordt gewerkt met een hoge vrijstelling in de BA polis

Tips wanneer je toch “afstand van verhaal” aanvaardt

Dan nog is het niet verstandig om de “afstand van verhaal” te accepteren in het contract, en als het echt niet anders kan :

 • Tracht de afstand van verhaal te beperken (bv 50% van de jaaromzet die je kan realiseren bij de klant / gebruiker)
 • Informeer dan zeker ook zelf je arbeidsongevallenverzekering. Deze moet op de hoogte worden gesteld. Indien je dit niet doet dan kan de verzekeraar zijn verhaalrecht uitoefenen tegen het uitzendbedrijf !

In het huurcontract

Ook in huurcontracten zien we de “afstand van verhaal” terugkeren. Het lijkt op het eerste zicht interessant om het gebouw maar één keer te verzekeren als verhuurder. Het levert meestal een kleine besparing op.

Voordelen

 • De huurder moet de huurdersaansprakelijkheid niet verzekeren
 • De verhuurder moet niet jaarlijks nakijken of de huurder zijn brandpolis wel correct heeft betaald

Maar er zijn ook aandachtspunten !

 1. Wanneer de huurder een schadegeval heeft bv. waterschade, kan hij geen beroep doen op zijn vertrouwde makelaar en verzekeraar maar moet hij via de verhuurder passeren
 2. In het huurcontract is er meestal sprake van een algemene afstand van verhaal. Beter wordt deze afstand van verhaal beperkt tot schade gedekt door de brandverzekering

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

Contacteer KMO-Assur

 

Opgelet met preventieverplichtingen in de brandpolis

Wat riskeer je?

In nogal wat polissen komen we het tegen: de verzekeraar legt (soms heel wat) verplichtingen op ter preventie van brand of diefstal.

Deze gelden niet als vrijblijvend advies, maar kunnen betekenen dat de brandverzekeraar niet zal tussenkomen bij schade.

Uiteraard is het wel zo dat er een oorzakelijk verband moet worden aangetoond tussen de niet genomen preventiemaatregel en de schade.

Deze verplichtingen moeten gedetailleerd zijn

Een uitspraak van het Hof van Cassatie verduidelijkt dat het niet mag gaan om een verwijzing naar algemene wetgeving of normen.

De preventiemaatregelen moeten woordelijk opgenomen zijn in de polis. (arrest 16.03.2018)

Opvolging door je makelaar?

Als professionele makelaar vinden we het onze taak om er mee over te waken dat deze preventieverplichtingen worden opgevolgd:

 • voldoende brandblussers
 • respecteren van het rookverbod
 • keuring van de elektriciteit
 • technische bepalingen in verband met het inbraakalarm
 • technische bepalingen met betrekking tot de sloten

Stap 1

Begin alvast om dit na te kijken, of vraag je makelaar om je hierover te informeren.

Ben ik verzekerd wanneer ik een receptie organiseer?

Bijkomende vragen

Er zijn meerdere vragen die we ons bijkomend moeten stellen :

 • Wordt er eten voorzien? Zorgt u er zelf voor of werkt u met een traiteurdienst?
 • Is er een aansprakelijkheid mogelijk door een fout van de organisator?
 • Zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen ter preventie van brand?
 • Denkt u ook aan brandbestrijding en evacuatie?
 • In welke ruimte organiseert u deze receptie? En valt die onder de objectieve aansprakelijkheid?

In functie van bovenstaande antwoorden, zullen we u advies geven over de nodige verzekeringen en te nemen maatregelen.

Voedselvergiftiging

Als restaurant-uitbater zal je deze dekking waarschijnlijk wel voorzien hebben in je BA-verzekering.

Maar geldt dat ook voor jou, wanneer je hoofdactiviteit productie, bouw, … is?

Vaak voorziet de polis in een uitbreiding wanneer er gratis drank of voedsel wordt gegeven.

Ook als particulier ben je verzekerd via je familiale verzekering wanneer derden (niet je gezinsleden) slachtoffer worden van bedorven vlees op de barbecue.

Polissen

De polissen die we dus in dit kader onder de loupe moeten nemen zijn :

 • BA uitbating
 • hospitalisatieverzekering
 • arbeidsongevallenverzekering
 • BA organisator
 • brandverzekering
 • objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

Tag Archive for: brandverzekering