Tag Archive for: rechtsbijstandverzekering

Op de sofa: Cybersecurity

Evolutie in verzekeringen voor de bouwsector

Veranderingen met regelmaat van de klok

De bouwsector is altijd al een sector geweest waar verzekeringen een grote rol spelen. Er is uiteraard een kans op schade bij een bouwproject.

De laatste jaren zijn er enorm veel wijzigingen. We zetten ze graag nog eens op een rij.

Wijziging 1 : 10 jarige aansprakelijkheid sinds 1 juli 2018

In navolging van de architecten, moeten de aannemers sinds 2018 ook hun 10jarige aansprakelijkheid verzekeren.

Deze aansprakelijkheid hadden ze al sinds de Wet Breyne uit 1971, maar in de praktijk werd er zelden of nooit een verzekering voor afgesloten.

5 voorwaarden

Wanneer moet je de verzekering afsluiten als aannemer?

 1. het betreft de bouw of verbouwing met vergunning (en dus met architect)
 2. de hoofdfunctie van het gebouw is woning
 3. deze woning bevindt zich in België
 4. je hebt een rechtstreeks contract met de bouwheer (en werkt dus niet in onderaanneming)
 5. je doet werken aan de buitenschil

Wijziging 2 : Uitbreiding van de verplichte beroepsaansprakelijkheid sinds 1 juli 2019

Sinds 2006 was er een verzekeringsverplichting voor architecten. Elke denkfout die aanleiding geeft tot schade kan dan aanleiding geven tot een claim naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vanaf 2019 werd deze beroepsaansprakelijkheid uitgebreid naar alle intellectuele beroepen betrokken in het bouwproces.

Er is nu verzekeringsplicht voor

 • interieurarchitecten
 • landmetersexperten
 • veiligheids- en gezondheidscoördinatoren
 • ingenieurs
 • studiebureaus
 • certificatoren en auditors
 • onafhankelijke projectmanagers

Wijziging 3 : Burenhinder in een nieuw jasje sinds 1 september 2021

Ook al zo “oud als de straat” is het artikel 544 uit het burgerlijk wetboek.

Het gaat over foutloze aansprakelijkheid. Als bouwheer ben je aansprakelijk voor schade die de buren zouden ondervinden van bouwwerken aan je huis, zelfs al doet niemand iets fout.

Uiteraard is er zeer veel rechtspraak over. En net daarom is er een aanpassing via een nieuw artikel in het burgerlijk wetboek artikel 3.101.

Zelfde basisprincipes

1. In de eerste plaats moet het dus gaan om naburige eigenaars.

2. Het gaat nog steeds om een foutloze aansprakelijkheid.

Bovenmatige burenhinder

De nieuwigheid zit vooral in de bepaling dat burenhinder bovenmatig moet zijn.

De bovenmatige hinder wordt bepaald door

 • het tijdstip
 • de frequentie en de intensiteit van de hinder
 • de publieke bestemming van het goed van waaruit de hinder wordt veroorzaakt

Algemeen kan men stellen dat stof, vibraties, geluid,…, eerder beschouwd worden als normale burenhinder.

Aantasting van de fysische integriteit van het naburig pand (scheurvorming of waterinsijpeling) is bovenmatige hinder.

Ongewijzigd : Alle bouwplaatsrisico’s

De belangrijke bouwpolis (alle bouwplaatsrisico’s) blijft onveranderd. Hij is nog niet verplicht maar wel hoogst wenselijk in vele gevallen.

Denk maar aan de stormwinden die recent vooral op bouwwerven schade aanrichten.

Lees meer over verzekeringen voor aannemers

https://kmo-assur.be/verzekering-aannemer/

Verzekeringen bij overstroming

Ongeziene toestanden

Wat staat ons allemaal nog te wachten? Dat is toch wel mijn bedenking bij de apocalyptische beelden uit Luik.

De verzekeringsmakelaars uit de regio zullen hun werk hebben… goeie moed collega’s!

Altijd verzekerd?

Je stelt je misschien vandaag ook de vraag wat er zou verzekerd zijn indien deze catastrofe jouw woning zou treffen.

Eenvoudige risico’s en dekking van de woning

Indien we praten over een eenvoudig risico (klassieke gezinswoning) dan is overstroming sinds de wet van 4 april 2014 verplicht mee opgenomen in de brandverzekering en dit onder de noemer “natuurrampen”.

Dat geldt dus niet automatisch voor de industriële risico’s (bedrijfspanden).

Een brandverzekering komt wat de woning betreft ook tussen voor de nieuwwaarde en dus op basis van de werkelijke herstellingsfacturen.

Waardebepaling van de inhoud

Uiteraard is de dekking van de inhoud beperkt tot de waarde die vermeld wordt in de polis. Voor een klassieke woning heb je toch al snel 75.000 euro aan inhoud (meubelen, kledij, …). Kijk toch eens na of je deze waardebepaling juist hebt ingeschat.

Extra maatregelen in de polis

Er zijn maatschappijen die zich strikt houden aan wat ze wettelijk moeten vergoeden volgens de wet van 4 april 2014  (art. 123 e.v.)

Andere maatschappijen bieden ruimere waarborgen. Uiteraard zal een goede verzekeringsmakelaar aandacht hebben voor dit aspect bij het voorstellen van een brandverzekering.

Klassieke aandachtspunten zijn :

 • Zijn er extra maatregelen nodig in kelders?

Sommige verzekeraars geven geen dekking voor goederen in kelders die zich niet op 10 cm hoogte bevinden.

Een kelder is elke ruimte die zich meer dan 50 cm onder het niveau van de hoofdingang bevindt.

Deze uitsluiting geldt niet voor vaste verwarmings-, elektriciteits- of waterinstallaties.

 • Wat met goederen in tuinhuizen of de in de tuin?

De meeste verzekeraars voorzien geen standaard dekking van de inhoud die zich in de tuin bevindt. Tuinmeubelen, zwembadinstallaties, vijvers, beplantingen, … zijn dus niet verzekerd via een standaard verzekering. Denk eraan om deze zaken extra te verzekeren.

Heb je deze extra dekking niet voorzien, dan kan je uiteraard je tuinstoelen in je garage plaatsen. Dan is er opnieuw wel dekking.

 

Kan ik mij verzekeren voor GDPR risico’s?

GDPR in een bredere context

Om over na te denken

Sinds 25 mei staat iedereen stil bij de risico’s van GDPR. Het is het moment om dit risico te plaatsen in een grotere context. Wat bij computerfalen, hoe ga ik om met back-ups, …?

Concrete voorbeelden

 • een bevriend boekhoudkantoor krijgt te maken met een virus in de laatste week voor ingave van de personenbelasting
 • een webshop ligt 2 weken plat door een manipulatiefout
 • een hacker steelt data en dreigt met publicatie

Verzekeringen zijn er in de eerste plaats om de continuïteit van uw business te waarborgen. In dat kader is het zeker de moeite om hier even bij stil te staan en niet enkel het plan pro-forma op te maken om in orde te zijn bij controle.

Welke polissen belangrijk in verband met GDPR?

Er zijn 3 polissen die zeker nog eens moeten worden bekeken

 1. burgerlijke aansprakelijkheidspolis
 2. rechtsbijstandspolis
 3. cyberpolis  al gedacht aan een cyberpolis?

hoe lang omnium verzekeren en wat is eigenlijk de kleine omnium?

Bij het afsluiten van een omnium moet je je meerdere vragen stellen:

 1. hoe lang houd ik de omnium aan?
 2. welke franchise neem ik?
 3. volgens welke afschrijvingstabel laat ik mijn auto in waarde verminderen?

De omnium houd je aan zolang je financiering of leasing duurt. Vaak moet dit trouwens contractueel.

Heb je geen financiering, dan wordt aangeraden om na 5 jaar de oefening te maken of het zinvol is de omniumdekking aan te houden.

Kies de franchise in functie van wat je bereid bent te betalen bij eigen schade. Dit heeft een grote invloed op de premie. Zo schakelde een klant over van 0 euro franchise naar 500 euro en 3 jaar later had hij een schadegeval. Hij betreurde het dat hij nu niet langer kon genieten van de “0 euro franchise” tot ik voor hem berekende dat hij inmiddels na 3 jaar bijna 1000 euro minder premie had betaald.

Bij de meeste maatschappijen daalt de wagen elke maand met 1% van de waarde. Vaak zijn er formules waarbij de aangenomen waarde (catalogusprijs of factuurprijs) gedurende een bepaald aantal maanden kan worden aangehouden alvorens de waardevermindering wordt toegepast.  Opgelet voor formules waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkelijke waarde. Hier komt een expert aan te pas om deze werkelijke waarde te bepalen en in de praktijk ligt de waarde vaak onder de aangenomen waarde.

En wat is dan nog de kleine omnium?

De kleine omnium dekt diefstal, brand, glasbraak, schade door dieren en natuurkrachten. Er zijn maatschappijen die ook een mogelijkheid bieden om dit uit te breiden naar de “perte totale” dekking waardoor niet elke eigen schade wordt vergoed, maar dus wel het totaal verlies.

Er zijn wel wat aandachtspunten om de kwaliteit van de mini-omnium te beoordelen:

 • moeten er bij diefstal ook sporen van braak zijn?
 • bij het uitwijken voor een dier (zonder dat dit dier wordt aangereden), is er dan ook tussenkomst voor het rijden tegen de boom?
 • is er tussenkomst indien knaagdieren de kabels aanvreten van de wagen?
 • is er een gratis vervangwagen voorzien?
 • is er een beperking qua sleepkosten of regio (enkel in België?)
 • is er dekking bij bandenpech?

Tag Archive for: rechtsbijstandverzekering

Wanneer ben ik aansprakelijk bij een ongeval van een klant in mijn winkel?

Aansprakelijkheid voor ongevallen van klanten

Het gebeurt relatief vaak. De klant komt klagen dat hij schade heeft opgelopen in je winkel. Hij is gevallen. Of hij heeft zijn hemd gescheurd aan het rek.

Hoe reageer je dan best?

De klant valt in je winkel

Een klant is uitgegleden in de winkel en op de grond gevallen. Nu komt hij langs met een doktersbriefje. Wat moet ik nu doen?

Aansprakelijk of niet?

Aansprakelijkheid hangt altijd samen met een fout. Was er iets waardoor deze val kon gebeuren? Was de vloer net gekuist en was er geen signalisatie? Was er geen vloermat aanwezig?

Het blijft uiteraard een klant

Je kan de klant niet zomaar afwimpelen door te zeggen dat er geen fout was. Het best wordt dit commercieel ingekleed en doe je de aangifte aan KMO-ASSUR. We nemen het dan van je over. Het kan aangegeven worden aan de aansprakelijkheidsverzekering of rechtsbijstandsverzekering.

Het resultaat is ofwel een vergoeding ofwel een objectief standpunt over je aansprakelijkheid.

Stel dat je “officieel” niet aansprakelijk bent, dan kan je nog zelf een commerciële geste doen ten aanzien van de klant.

Het befaamde groentenarrest

Wanneer de klant zou uitglijden op een radijs aan de groentenafdeling, dan wordt er in dit arrest van 1981 vanuit gegaan dat dit niet de fout is van de winkeluitbater.

Een normaal voorzichtig persoon mag zich in deze afdeling verwachten dat er groentenresten op de grond zouden kunnen bevinden.

We kunnen deze redenering verder doortrekken. Wanneer er sneeuwval is, dan is het ook logisch dat de winkel nat (en glad) kan zijn. Men kan dat verwachten en het is niet je fout.

Op een zomerse dag kan de klant zich hier niet aan verwachten en is het wel aan jou om ervoor te zorgen dat de vloer droog is, of dat de natte vloer goed werd gesignaleerd.

 

Meer weten?

 

 

 

Wie is aansprakelijk voor schade van auto’s op mijn parking?

Stel dat er op je parking een kras werd aangebracht aan een wagen of dat er een spiegel is verdwenen. Ben je dan aansprakelijk?

We moeten hierbij een onderscheid maken tussen auto’s van werknemers en auto’s van klanten.

De auto van je werknemer wordt beschadigd op de parking

Je moet “als een goede huisvader” zorgen voor de persoonlijke voor­werpen die door je werknemers in bewaring worden gegeven. Die verplichting geldt voor persoonlijke voorwerpen in een locker, maar ook voor de auto die men parkeert op de parking van het bedrijf.

Concreet betekent dit dat je als werkgever de nodige voorzorgen moet nemen om ervoor te zorgen dat deze auto niet beschadigd of gestolen wordt. Dit kan gebeuren door camerabewaking of door het plaatsen van een omheining of slagbomen.  Je hoeft niet te zorgen voor permanente bewaking. De bewaarverplichting is dwingend en een bord met een vermelding dat je niet aansprakelijk bent voor schade is hier van geen waarde.

De auto van je klant wordt beschadigd op de parking

In principe moet je hier niet voor opdraaien want je moet deze schade immers enkel vergoeden als de klant u iets kan verwijten (bv. een werknemer reed er met een heftruck tegen).

Ging het echter om een vluchtmisdrijf waarbij  de auto van uw klant werd beschadigd, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk.

Volgens rechtspraak ben je ook niet aansprakelijk wanneer er door een weerfenomeen (bv. blikseminslag die een steen liet vallen) schade ontstaat.

Wanneer niet-klanten hun voertuig parkeren op uw parking dan geldt hetzelfde principe. Een bord “parking enkel voor klanten” heeft enkel een ontradend effect maar ontslaat u niet van een eventuele aansprakelijkheid door uw fout.

 

Geef steeds schade aan

Doe in geen enkel geval een uitspraak over uw aansprakelijkheid en geef altijd het schadegeval door aan KMO-ASSUR. De verzekeraar zal onderzoeken of hij moet tussenkomen en zal u belangen desgevallend verdedigen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

 

Mijn werknemer heeft zijn sleutelbeen gebroken. Mag hij nog met de firmawagen rijden?

Wat heeft de arts gezegd? Enkel de behandelend arts zal zich uitspreken over rijgeschiktheid.

Gaat het om een kleine operatie waarbij slechts lichte hinder wordt ondervonden en acht de werknemer zichzelf in staat om veilig een wagen te besturen? Dan is dat mogelijk wanneer ook de behandelend arts niets gemeld heeft.

Heeft de arts wel een tijdelijk rijverbod om medische redenen uitgesproken, dan is het verboden om de wagen te besturen. Doet hij dit toch dan kunnen de kosten van een eventueel ongeval op de bestuurder verhaald worden. Dit verhaalsrecht kan maximaal  30.986,69 euro zijn.

Als werkgever en eigenaar van de wagen is het aangewezen dergelijke zaken op te nemen in de carpolicy. Daar helpen we u graag verder mee.

 

Tag Archive for: rechtsbijstandverzekering