Meer duidelijkheid door de minister over 10jarige aansprakelijkheid

Parlementaire vraag aan Kris Peeters

Naar aanleiding van een parlementaire vraag over het toepassingsgebied van de verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, gaf minister Kris Peeters op 12 juli volgende verduidelijking:

“Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren, vallen onder de verzekeringsplicht”. Ze hebben betrekking op “de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw)”.  

Afwerking van gebouwen en installaties vallen dus niet onder de verzekeringsplicht

Bovenstaand antwoord houdt in dat lichtere activiteiten, zoals de afwerking van gebouwen en installatie, niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen. Aannemers die dergelijke werken uitvoeren – bv. de parketplaatser, elektricien, loodgieter, schilder … – nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn volgens de interpretatie van de minister dus niet onderworpen aan de verzekeringsplicht. Let wel, dat neemt niet weg dat ze aansprakelijk blijven voor schade berokkend door hun fouten!

Samengevat

We kunnen dus stellen dat deze interpretatie van de minister mag worden overgenomen. De verplichting om te verzekeren vervalt voor vele actoren in de bouw, maar de 10jarige aansprakelijkheid op zich blijft natuurlijk wel bestaan.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten