Tag Archive for: burgerlijke aansprakelijkheid na levering

Meer duidelijkheid door de minister over 10jarige aansprakelijkheid

Parlementaire vraag aan Kris Peeters

Naar aanleiding van een parlementaire vraag over het toepassingsgebied van de verplichte tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, gaf minister Kris Peeters op 12 juli volgende verduidelijking:

“Enkel de aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren, vallen onder de verzekeringsplicht”. Ze hebben betrekking op “de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw), alsook de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw)”.  

Afwerking van gebouwen en installaties vallen dus niet onder de verzekeringsplicht

Bovenstaand antwoord houdt in dat lichtere activiteiten, zoals de afwerking van gebouwen en installatie, niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen. Aannemers die dergelijke werken uitvoeren – bv. de parketplaatser, elektricien, loodgieter, schilder … – nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn volgens de interpretatie van de minister dus niet onderworpen aan de verzekeringsplicht. Let wel, dat neemt niet weg dat ze aansprakelijk blijven voor schade berokkend door hun fouten!

Samengevat

We kunnen dus stellen dat deze interpretatie van de minister mag worden overgenomen. De verplichting om te verzekeren vervalt voor vele actoren in de bouw, maar de 10jarige aansprakelijkheid op zich blijft natuurlijk wel bestaan.

Kan ik mij verzekeren voor GDPR risico’s?

GDPR in een bredere context

Om over na te denken

Sinds 25 mei staat iedereen stil bij de risico’s van GDPR. Het is het moment om dit risico te plaatsen in een grotere context. Wat bij computerfalen, hoe ga ik om met back-ups, …?

Concrete voorbeelden

  • een bevriend boekhoudkantoor krijgt te maken met een virus in de laatste week voor ingave van de personenbelasting
  • een webshop ligt 2 weken plat door een manipulatiefout
  • een hacker steelt data en dreigt met publicatie

Verzekeringen zijn er in de eerste plaats om de continuïteit van uw business te waarborgen. In dat kader is het zeker de moeite om hier even bij stil te staan en niet enkel het plan pro-forma op te maken om in orde te zijn bij controle.

Welke polissen belangrijk in verband met GDPR?

Er zijn 3 polissen die zeker nog eens moeten worden bekeken

  1. burgerlijke aansprakelijkheidspolis
  2. rechtsbijstandspolis
  3. cyberpolis  al gedacht aan een cyberpolis?

10 jarige aansprakelijkheid voor aannemers: nog veel vragen

10 jarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli

De verzekeringswereld maakt zich klaar want vanaf 1 juli 2018 is het zover. Houdt u er als aannemer al rekening mee in je prijszetting?

Hoeveel zal u dat kosten?

Er zijn ook heel wat aannemers die zelden deze verplichte verzekering moeten afsluiten. Weet u wanneer deze verplichting geldt?

Het is zeker u goed te laten informeren want uit onze eerste contacten met ons cliënteel blijkt dat men zelden altijd onder deze verzekeringsverplichting valt. Een jaarcontract op basis van het omzetcijfer is dan ook zelden de beste keuze. De verzekering is immers niet altijd nodig:

  • enkel maar voor woningen in België
  • enkel maar wanneer een architect werd aangesteld
  • enkel maar voor werken aan de buitenchil van de wonigen
  • enkel maar voor de contractant met de bouwheer

Contacteer ons indien u er meer van wenst te weten of volg één van onze ontbijtsessies: 17 april (Mechelen), 18 april (Loenhout) en 19 april (Wijnegem).

10-jarige aansprakelijkheid van aannemers

Vanaf 1 juli 2018 moeten aannemers zich ook verzekeren voor de 10-jarige aansprakelijkheid, zoals die eerder al gekend is voor architecten.

Niet voor elk bouwwerk

De regeling geldt voor werken in België, en enkel voor bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is (met architect), en enkel voor gebouwen met woonfunctie.

Onderaannemers automatisch verzekerd

Onderaannemers vallen automatisch onder dekking van de hoofdaannemer.

Werken aan de buitenschil

Elke aannemer die werken uitvoert aan de buitenschil van de woning en die rechtstreeks een contract heeft met de bouwheer zal deze verzekering moeten afsluiten.

De verzekering geldt immers enkel voor werken die impact kunnen hebben op de stabiliteit of waterdichtheid van de woning.

 

 

Tag Archive for: burgerlijke aansprakelijkheid na levering