Tag Archive for: groepsverzekering

Groepsverzekeringen en onderscheid arbeiders – bedienden

Situatie vandaag: het eenheidsstatuut

Sinds enige tijd zijn er tal van initiatieven die het onderscheid trachten weg te werken tussen het statuut van arbeider en dat van bediende.

Denk hierbij bv. aan de afschaf van de carensdag bij ziekte, of de ontslagvergoedingen.

Bestaande plannen: tijd tot 1 januari 2030

Ook in groepsverzekeringen die al even lopen zien we vaak een onderscheid.
Er was sprake dat dit onderscheid moest worden weggewerkt tegen 2025, maar deze deadline is nu opgeschoven met 5 jaar door een cao van 15/7/2021.
Vanaf 1 januari 2030 mag er geen onderscheid meer zijn tussen arbeiders en bedienden.

Geen retro-activiteit

Het goede nieuws is dat voor bestaande plannen men dus niet dringend in actie moet schieten.
Het onderscheid mag nog even blijven bestaan. Zelfs al doet men de aanpassing in 2029, dan kan men vanaf dan de gelijkheid toepassen.
Men moet dus zeker niet retro-actief werken en niet terugrekenen naar bv. de datum waarop de werknemer in dienst kwam.

Niet vergroten van discriminatie

Opgelet: je mag van nu tot 2030 de bestaande discriminatie niet vergroten.
Stel dat je enkel de bedienden laat genieten van een groepsverzekering à 3% van het brutojaarloon, en je wenst in het kader van de “war for talent” deze bijdrage te verhogen naar 4%, dan is dat verboden.
Je zou op dat ogenblik ook een aansluiting kunnen overwegen van de arbeiders, en hen bv. 2% toekennen. Dan is het wel weer in orde. Je verkleint immers de discriminatie.

Sectorplannen voor arbeiders

Een vaak gehoord argument van onze klanten om onderscheid te maken tussen arbeiders en bedienden, is het feit dat arbeiders al genieten van een sectorplan.
Wel we deden hiernaar onderzoek. Voor een arbeider met vele jaren anciënniteit in PC 124 (bouw) komt het neer op 150 euro per jaar. Daar bouw je geen vetpot mee op.

Nieuwe pensioenplannen

Het beginsel van het eenheidsstatuut is eenvoudig: tussen aangesloten arbeiders en bedienden mag geen onderscheid meer zijn.

Het is dan ook logisch dat sinds de invoering van de wet op het eenheidsstatuut nieuwe pensioentoezeggingen geen onderscheid meer mogen maken tussen arbeiders en bedienden.

Geen enkele discriminatie meer na 2030?

Toch wel, je mag onderscheid blijven maken op basis van een organigram (bv. directie, kaderleden, …) en daarbij dus de ene groep anders belonen ten opzichte van de andere.

Dit onderscheid mag na 2030 echter niet meer gebaseerd zijn op het statuut arbeider of bediende.

 

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

1,1 % loonverhoging via groep?

Behoort je bedrijf tot de vele bedrijven die bedienden tewerkstelt in PC 200?

Dan krijg je ongetwijfeld ook de vraag van het sociaal secretariaat of de 1,1% loonverhoging moet worden verrekend in de loonmotor.

Andere mogelijkheden

Weet dat er andere mogelijkheden zijn!

Zo mag de loonverhoging ook gegeven worden via maaltijdcheques of via de groepsverzekering.

Indien er een ondernemingsraad of syndicale delegatie is van de bedienden, dan moet je hiervoor het akkoord verkrijgen van dit orgaan.

https://kmo-assur.be/groepsverzekering/

 

 

 

 

Verzeker wat het belangrijkste is… je gezin!

Niet iedereen leeft langer

Gemiddeld leven we langer, maar dat geldt niet voor elk individu

We staan er niet graag bij stil, we willen niet denken dat het ons zou kunnen overkomen… de dood. En al zeker niet de vroegtijdige dood.

Waarom zouden we ook: we leven toch met zijn allen langer! Gemiddeld klopt het natuurlijk, maar volgende cijfers laten toch een realistisch licht schijnen op dit taboe.

Van alle mannen die vandaag 40 jaar zijn, staat statistisch vast dat:

  • 4% van hen geen 55 jaar zal worden
  • 7,5% van hen geen 60 jaar zal worden
  • 12,5% van hen geen 65 jaar zal worden
  • 20% van hen geen 70 jaar zal worden

Armoede dreigt bij veel gezinnen

Het wegvallen van de belangrijkste kostwinner in het gezin is een drama

Uit een enquëte van NN blijkt dat in dezelfde leeftijdsgroep (waarbij de ouders ca 40 jaar oud zijn), het wegvallen van de kostwinner een drama zou betekenen voor 70% van deze gezinnen.

En toch… alles wordt goed verzekerd: uiteraard de auto en de woning, maar ook een annulatieverzekering voor de reis en zelfs de smartphone, … En dan te weten dat voor ca 30 euro per maand je 480.000 euro kan verzekeren, en ervoor kan zorgen dat je partner 20 jaar lang 2000 euro per maand kan krijgen om na je plotse dood de kinderen zorgeloos te laten verder studeren, en dat je gezin niet in de armoede terechtkomt.

En de schuldsaldoverzekering dan?

Vaak wordt er ten onrechte vanuit gegaan dat er toch al een schuldsaldoverzekering is. Deze verzekering zal, misschien maar gedeeltelijk, je krediet aflossen. Maar daarmee is de kous niet af: welke successierechten zal je partner moeten betalen? Hoeveel bedragen de begrafeniskosten? Zal je partner met al deze extra kosten de woning wel kunnen behouden?

En mijn groepsverzekering of IPT dan?

In sommige gevallen is dat een goed argument, alleen moet je erbij stilstaan dat deze verzekering ook ophoudt bij je pensionering. En om dan op een leeftijd van 67 jaar, met mogelijks al wat ongemakken, nog een betaalbare overlijdensverzekering te vinden is niet eenvoudig.

Bijna 55 jaar of bijna 65 jaar? Denk aan langetemijnsparen

Fiscaal gunstige levensverzekering

De premies die u stort komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting). Het maximaal bedrag dat fiscaal kan worden ingebracht bedraagt € 2.390. Dit levert een voordeel op van € 717.

Opgelet, deze fiscale aftrekbaarheid wordt ondergebracht in dezelfde korf als deze van de hypothecaire lening.

Waarom afsluiten voor mijn 55ste verjaardag?

De belasting van 10% wordt geheven op het moment dat u 60 jaar wordt op voorwaarde dat het contract werd aangegaan voor uw 55ste verjaardag. De stortingen na uw 60ste verjaardag zijn dan immers vrijgesteld van belasting.

Dus ook al hebt u nog een hypothecaire lening lopen, sluit u toch best het langetermijnsparen af voor uw 55ste verjaardag. U kan dan bijvoorbeeld kiezen om de minimumpremie te betalen.

Waarom afsluiten voor mijn 65ste verjaardag?

Om van het fiscaal voordeel te kunnen genieten moet deze levensverzekering worden afgesloten voor de 65ste verjaardag. Dat is zeker te overwegen indien u een eerder hoog pensioen zal genieten.

De polis zal altijd lopen tot de leeftijd van 65 jaar, maar voor contracten afgesloten na de 55ste verjaardag is de duurtijd 10 jaar. Indien u dus een contract afsluit op 64jarige leeftijd dan loopt het contract tot uw 74ste verjaardag. U geniet dan nog steeds van het belastingvoordeel.

Het verlengen van de looptijd is niet mogelijk na 65 jaar en dus wordt er soms voor gekozen om het contract aan te gaan tot de leeftijd van 99 jaar.

 

 

 

Welk rendement moet ik als werkgever waarborgen op de groepsverzekering?

Rendement van de groepsverzekering onder druk

Tot 2016 moest je als werkgever een rendement waarborgen van 3,25% op de werkgeversbijdragen en 3,75% op de werknemersbijdragen in de groepsverzekering.

Het rendement van de groepsverzekering kwam onder druk waardoor werkgevers soms aardig wat centen moesten bijpassen. Ondernemers die nog geen groepsverzekering aanboden aan het personeel, waren daarom zeer terughoudend geworden.

Sinds 2016 minder rendement te waarborgen

Door de aanhoudend lage rente werd via sociaal overleg bekomen dat de te waarborgen rente in functie is van de lange termijnrente. Minimaal is dit 1,75% en maximaal 3,75%. Er is geen onderscheid meer tussen de bijdragen die door werknemers of werkgevers worden gedaan. Sinds 2016 en tot vandaag is het te garanderen rendement 1,75%.

Meer weten :

Groepsverzekering

Loon of groepsverzekering: een rekenvoorbeeld

GDPR approved

Vanaf 25 mei bent u in grote mate strafrechterlijk aansprakelijk voor het correct omgaan met privacy gevoelige informatie. Om de GDPR echt op de agenda van de CEO te krijgen, worden er zware boetes voorzien bij datalek en deze kunnen oplopen tot 4% van de jaaromzet.

Wenst u info over deze GDPR wetgeving?

Wenst u na te gaan of het interessant is om een polis af te sluiten die toch al zeker het stuk cybersecurity mee kan afdekken?

Contacteer ons!

Trouwens, KMO-ASSUR is zelf GDPR-approved! Er zijn strikte procedures vastgelegd hoe we omgaan met privacy-gevoelige informatie van uw personeel (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …).

Individueel pensioensparen in 2020

Het individueel pensioensparen

Perfecte belegging via individueel pensioensparen

Weinig beleggingen doen beter dan het individueel pensioensparen, omdat het een belastingvoordeel biedt van 30%.

En toch doet volgens een enquête van De Standaard maar 38% van de Belgen tussen 19 jaar en 65 jaar aan pensioensparen.

Bovendien is het gemiddeld jaarlijks spaarbedrag niet geoptimaliseerd want het bedraagt maar 794 euro, terwijl 990 euro maximaal kan worden gespaard.

Opgelet: 2 voordeeltarieven

In 2020 is het maximum spaarbedrag 990 euro en tot dit bedrag blijft er een belastingvoordeel van 30% of netto 297 euro.

Je mag ook meer sparen en wel tot 1270 euro, maar opgelet want het belastingvoordeel daalt bij elke storting boven 960 euro  tot 25%.

Samenvattend: ofwel stort je het maximum van 1270 euro en houd je er netto 317,5 euro voordeel uit, ofwel beperk je je tot 990 euro.

Ook nog interessant als zelfstandige?

Uiteraard. Als zelfstandige heb je meer interessante formules ter beschikking met elk hun eigen belastingsvoordeel (VAPZ, IPT). Maar ook het individueel pensioensparen mag je daaraan toevoegen. Het zit zeker niet in eenzelfde korf en biedt je dus een extra fiscaal voordeel.

Extra pensioenopbouw vanaf 1 juli 2018 mogelijk voor eenmanszaak

POZ voor eenmanszaak

Vanaf 2018 is het ook mogelijk voor zaakvoerders van een eenmanszaak om een fiscaalvriendelijke pensioenopbouw te doen, naast de VAPZ.

De spelregels zijn vergelijkbaar met deze van IPT die tot vandaag enkel kon aangewend worden voor zaakvoerders met een vennootschap.

432.500 eenmanszaken kunnen best bekijken waarom dit heel interessant kan zijn vanuit fiscaal oogpunt en alleszins om te vermijden dat je zal moeten toekomen met een pensioen van 840 euro in de maand.

 

Hoeveel pensioen zal u hebben? Kijk op mypension.be

Wat zal je krijgen als wettelijk pensioen?

Wat heb je zelf al gespaard via je 3de pijler plan (individueel pensioensparen)?

En wat heb je gespaard via de 2de pijler (groepsverzekering, VAPZ, IPT, …)?

U krijgt een mooi persoonlijk overzicht op deze site. Een aanrader !