Bijna 55 jaar of bijna 65 jaar? Denk aan langetemijnsparen

Fiscaal gunstige levensverzekering

De premies die u stort komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting). Het maximaal bedrag dat fiscaal kan worden ingebracht bedraagt € 2.390. Dit levert een voordeel op van € 717.

Opgelet, deze fiscale aftrekbaarheid wordt ondergebracht in dezelfde korf als deze van de hypothecaire lening.

Waarom afsluiten voor mijn 55ste verjaardag?

De belasting van 10% wordt geheven op het moment dat u 60 jaar wordt op voorwaarde dat het contract werd aangegaan voor uw 55ste verjaardag. De stortingen na uw 60ste verjaardag zijn dan immers vrijgesteld van belasting.

Dus ook al hebt u nog een hypothecaire lening lopen, sluit u toch best het langetermijnsparen af voor uw 55ste verjaardag. U kan dan bijvoorbeeld kiezen om de minimumpremie te betalen.

Waarom afsluiten voor mijn 65ste verjaardag?

Om van het fiscaal voordeel te kunnen genieten moet deze levensverzekering worden afgesloten voor de 65ste verjaardag. Dat is zeker te overwegen indien u een eerder hoog pensioen zal genieten.

De polis zal altijd lopen tot de leeftijd van 65 jaar, maar voor contracten afgesloten na de 55ste verjaardag is de duurtijd 10 jaar. Indien u dus een contract afsluit op 64jarige leeftijd dan loopt het contract tot uw 74ste verjaardag. U geniet dan nog steeds van het belastingvoordeel.

Het verlengen van de looptijd is niet mogelijk na 65 jaar en dus wordt er soms voor gekozen om het contract aan te gaan tot de leeftijd van 99 jaar.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten