Tag Archive for: autoverzekering

Slechts 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige

De meeste verzekeringen zijn een keuze

Dacht je dat verzekeringen een noodzakelijk kwaad zijn?

Vanuit de wetgeving zijn er maar een beperkt aantal verzekeringen verplicht.

 

De 5 verplichte verzekeringen voor de zelfstandige bedrijfsleider

1. Je hebt personeel

Laten we beginnen met de verzekering die men ook in de volksmond “de wetsverzekering” noemt, en dit is de arbeidsongevallenverzekering.

Deze verzekering is verplicht sinds 1971 en ook wat verzekerd moet worden is helemaal wettelijk vastgelegd. Je kan deze verzekering dus perfect vergelijken tussen verschillende maatschappijen. Er zijn geen kleine lettertjes. Vergelijk altijd de tarieven op basis van de bruto loonmassa.

Het is van belang dat je deze verzekering afsluit vooraleer een werknemer in dienst komt, zo niet zal je onmiddellijk een boete krijgen vanuit Fedris (het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen).

Naast het wettelijk minimum, zijn er op de arbeidsongevallenpolis uitbreidingen mogelijk.

2. Je hebt een voertuig

Ongetwijfeld ben je op de hoogte dat elk voertuig dat zich op de openbare weg begeeft en uitgerust is met een nummerplaat, moet verzekerd worden voor aansprakelijkheid. Deze verzekering dekt de schade die kan worden toegebracht aan anderen.

Uiteraard zijn er ook extra dekkingen mogelijk in een voertuigpolis.

3. Je baat een plaats uit die voor het publiek toegankelijk is

Baat je een winkel, restaurant, kantoor, … uit waar potentiële klanten kunnen binnen wandelen, dan moet je nagaan of de verzekering “objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing” van toepassing is.

Ook dit is een verplichte verzekering.

Voor hotels en discotheken is deze altijd verplicht.

Voor restaurants is deze verplicht van zodra de voor het publiek toegankelijke ruimte 50 m² bedraagt.

Voor kantoorgebouwen moet deze publieke ruimte meer dan 500 m² zijn.

En voor winkels gaat het om meer dan 1000 m². Opgelet: hier moet men de de totale winkeloppervlakte en de opslagruimte in beschouwing nemen.

Meer info via : objectieve aansprakelijkheidsverzekering

4. Je oefent een intellectueel beroep uit

Indien denkfouten kunnen resulteren in schadeclaims, dan kijk je best na of je niet verplicht bent om een beroepsaansprakelijkheid af te sluiten.

Er zijn meerdere intellectuele beroepen die een wettelijke verplichting opleggen. Kijk dit zeker na. Meer info via:  beroepsaansprakelijkheid.

5.  Je bent aannemer en bouwt of verbouwt aan woningen

Sinds 2018 is het verplicht om voor bepaalde werken aan woningen in België, met tussenkomst van een architect, de 10jarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Meer info via: tienjarige aansprakelijkheid.

Wat indien je deze verzekeringen vergeet af te sluiten?

Als bestuurder van een vennootschap of als zaakvoerder in een eenmanszaak moet je uiteraard aan deze verzekeringsplicht voldoen. Je bent hoofdelijk aansprakelijk indien je hieraan verzuimt.

Bestuursfouten kan je ook verzekeren via de bestuurdersaansprakelijkheid.

Je kon al lezen dat bij de meeste van deze verzekeringen er een wettelijk verplicht minimum te verzekeren is, maar er is ook de mogelijkheid om andere bijkomende waarborgen toe te voegen. Doe best beroep op een professioneel adviseur om deze afwegingen te maken.

En alle andere verzekeringen dan?

Alle andere verzekeringen moet je niet afsluiten en dus mag je weloverwogen keuzes maken. Ook hier geldt uiteraard dat je overleg pleegt met je onafhankelijke makelaar. Best denkt deze met je mee als risk-manager van jouw bedrijf en niet als verkoper.

 

Opgelet met verzekeringen die je moet afsluiten omwille van een contract

Er zijn ongetwijfeld nog een aantal verzekeringen waartoe je je contractueel engageert om een verzekering af te sluiten.

Voorbeelden zijn :

 • verzekeringen gekoppeld aan een leasing (machines, omnium voor wagens)
 • brandverzekeringen als huurder van een gebouw
 • ABR polis in het kader van een aanbesteding
 • bedrijfsleidersverzekering na het afsluiten van een lening

En verder?

En dan hebben we nog een heel gamma aan mogelijke verzekeringen die dus helemaal niet verplicht zijn.

Ons advies luidt steeds: verzeker best wat echt kan leiden tot een drama of faillissement en maak weloverwogen keuzes.

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

Elektrische fietsen: wat zijn de risico’s en waar aan denken qua verzekeringen?

Elektrische fietsen zijn populair

Elektrische fietsen brengen risico’s met zich mee. Het loont de moeite om stil te staan bij het fenomeen van de elektrische fiets en de mogelijke impact ervan op sommige verzekeringen.

Arbeidsongeval

Arbeidsongevallenrisico stijgt

Arbeidsongevallenverzekeraars zien het effect van de elektrische fiets in hun statistieken. Er gebeuren meer en zwaardere ongevallen met deze fiets. Als werkgever is het raadzaam om preventiecampagnes te lanceren.

Ongevallen zonder tegenpartij

Uiteraard zal elk lichamelijk letsel vergoed worden door de arbeidsongevallenverzekering.

Let op met ongevallen zonder tegenpartij:

 • Noteer de naam van getuigen
 • Neem een foto van de plaats van het ongeval (zo heb je meteen ook de exacte datum en uur)
 • Verwittig onmiddellijk je werkgever
 • Ga onmiddellijk langs bij een arts.

Ongevallen met tegenpartij

De fietser, en ook de elektrische fietser, wordt beschouwd als een zwakke weggebruiker. De arbeidsongevallenverzekeraar zal nog altijd betalen in eerste instantie, maar de kosten kunnen grotendeels worden gerecupereerd bij de verzekeraar van het voertuig.

Het vermindert de schadelast en je statistiek oogt mooier. Altijd belangrijk, niet?

Dit is ook het geval wanneer de zwakke weggebruiker in fout is bij het ongeval. Tenzij het gaat om de zogenaamd onverschoonbare fout.

Wat is dan belangrijk? Vermeld steeds dat je een lichamelijk letsel hebt op het aanrijdingsformulier, zelfs al lijkt de kneuzing op het eerste zicht mee te vallen.

De materiële schade aan de fiets

Omniumverzekering

De fiets heeft een behoorlijke kostprijs en vaak wordt deze omnium verzekerd. In dat geval is er uiteraard een vergoeding van deze verzekeraar. Er zijn enkele gespecialiseerde maatschappijen op de markt en de premies zijn scherp.

Geen omnium

Is er geen omniumverzekering, dan kan je de schade recupereren wanneer er een andere partij in fout was bij het ongeval (na het invullen van het aanrijdingsformulier). Het is raadzaam om het ongeval dan aan te geven aan de rechtsbijstandsverzekering (vaak via de BA familiale). Zij zorgen dat je de centen zal recupereren.

Omnium via de leasing

Meer en meer worden elektrische fietsen geleased.

Als je als werkgever een leasefiets aanbiedt aan de werknemer, dan bestaat er vaak het systeem waarbij de werknemer gedeeltelijk bijdraagt tot de uiteindelijke verwerving van de fiets (na de leaseperiode).

Deze werknemer kijkt dan raar op wanneer bij diefstal van de fiets de verzekeraar enkel de leasemaatschappij schadeloos stelt. De werknemer heeft maanden afgedragen voor niets…

Marleen van KMO-ASSUR werkte voor deze situatie een creatieve oplossing uit.

Ongeval in de prive sfeer

Uiteraard zal de fiets ook gebruikt worden buiten de werkcontext. Dit risico is zeker niet te verwaarlozen en men kan denken aan volgende bijkomende verzekeringen :

 • persoonlijke ongevallenverzekering
 • hospitalisatieverzekering
 • verzekering tegen inkomensverlies

Aansprakelijkheid

De werknemer zal in de meeste gevallen persoonlijk aansprakelijk zijn wanneer hij een ongeval veroorzaakt. Hiervoor is er één superbelangrijke verzekering die dus onmisbaar lijkt voor elke (elektrische) fietser: de familiale verzekering.

Risico van de laadbatterijen

Waar worden de fietsen opgeladen? Weet dat laadbatterijen altijd een potentieel brandrisico inhouden.

Zorg opnieuw voor de nodige preventie en vermijd om brandbare producten in de nabijheid van deze batterijen te stockeren. Ook het ‘s nachts opladen van batterijen zonder enig toezicht is een verhoogd risico.

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/brandweer-waarschuwt-voor-brand-door-batterijen-elektrische-fiets-laad-nooit-s-nachts-op~a587a069/

 

hoe lang omnium verzekeren en wat is eigenlijk de kleine omnium?

Bij het afsluiten van een omnium moet je je meerdere vragen stellen:

 1. hoe lang houd ik de omnium aan?
 2. welke franchise neem ik?
 3. volgens welke afschrijvingstabel laat ik mijn auto in waarde verminderen?

De omnium houd je aan zolang je financiering of leasing duurt. Vaak moet dit trouwens contractueel.

Heb je geen financiering, dan wordt aangeraden om na 5 jaar de oefening te maken of het zinvol is de omniumdekking aan te houden.

Kies de franchise in functie van wat je bereid bent te betalen bij eigen schade. Dit heeft een grote invloed op de premie. Zo schakelde een klant over van 0 euro franchise naar 500 euro en 3 jaar later had hij een schadegeval. Hij betreurde het dat hij nu niet langer kon genieten van de “0 euro franchise” tot ik voor hem berekende dat hij inmiddels na 3 jaar bijna 1000 euro minder premie had betaald.

Bij de meeste maatschappijen daalt de wagen elke maand met 1% van de waarde. Vaak zijn er formules waarbij de aangenomen waarde (catalogusprijs of factuurprijs) gedurende een bepaald aantal maanden kan worden aangehouden alvorens de waardevermindering wordt toegepast.  Opgelet voor formules waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkelijke waarde. Hier komt een expert aan te pas om deze werkelijke waarde te bepalen en in de praktijk ligt de waarde vaak onder de aangenomen waarde.

En wat is dan nog de kleine omnium?

De kleine omnium dekt diefstal, brand, glasbraak, schade door dieren en natuurkrachten. Er zijn maatschappijen die ook een mogelijkheid bieden om dit uit te breiden naar de “perte totale” dekking waardoor niet elke eigen schade wordt vergoed, maar dus wel het totaal verlies.

Er zijn wel wat aandachtspunten om de kwaliteit van de mini-omnium te beoordelen:

 • moeten er bij diefstal ook sporen van braak zijn?
 • bij het uitwijken voor een dier (zonder dat dit dier wordt aangereden), is er dan ook tussenkomst voor het rijden tegen de boom?
 • is er tussenkomst indien knaagdieren de kabels aanvreten van de wagen?
 • is er een gratis vervangwagen voorzien?
 • is er een beperking qua sleepkosten of regio (enkel in België?)
 • is er dekking bij bandenpech?

Occasionele bestuurder aangeven of niet?

Meestal is er een gebruikelijke bestuurder vermeld in de polis.

U heeft er een groot belang bij dat deze info correct is en u dus niet uzelf opgeeft als gebruikelijke bestuurder, terwijl dit feitelijk uw zoon of dochter is. Fraude staat gelijk met “geen dekking” en uit ervaring weet ik dat dit bij zeer zware ongevallen grondig wordt onderzocht.

Daarnaast is het vaak interessant om ook de occasionele bestuurder te vermelden. Wanneer deze jonger is dan 25 jaar (bij sommige maatschappijen 23 jaar) dan is er een bijpremie van 10% maar in ruil valt de verhoogde franchise bij ongeval weg.

Het grootste voordeel doet deze jonge bestuurder wanneer er later zelf een autoverzekering wordt afgesloten, want dan is het “attest schadeverleden” immers ook op zijn of haar naam. U doet uw zoon of dochter dus een cadeau !

 

 

Smart drivers app

Het BIVV ontwikkelde een app die info geeft over uw rijstijl : snelheid, acceleratie, of er bruusk werd geremd of de smartphone werd gebruikt tijdens het rijden. Dit alles wordt op een toffe manier zichtbaar gemaakt met deze app.

De smart drivers app wordt vooral gepromoot bij jonge bestuurders.

Tag Archive for: autoverzekering

Wie is aansprakelijk voor schade van auto’s op mijn parking?

Stel dat er op je parking een kras werd aangebracht aan een wagen of dat er een spiegel is verdwenen. Ben je dan aansprakelijk?

We moeten hierbij een onderscheid maken tussen auto’s van werknemers en auto’s van klanten.

De auto van je werknemer wordt beschadigd op de parking

Je moet “als een goede huisvader” zorgen voor de persoonlijke voor­werpen die door je werknemers in bewaring worden gegeven. Die verplichting geldt voor persoonlijke voorwerpen in een locker, maar ook voor de auto die men parkeert op de parking van het bedrijf.

Concreet betekent dit dat je als werkgever de nodige voorzorgen moet nemen om ervoor te zorgen dat deze auto niet beschadigd of gestolen wordt. Dit kan gebeuren door camerabewaking of door het plaatsen van een omheining of slagbomen.  Je hoeft niet te zorgen voor permanente bewaking. De bewaarverplichting is dwingend en een bord met een vermelding dat je niet aansprakelijk bent voor schade is hier van geen waarde.

De auto van je klant wordt beschadigd op de parking

In principe moet je hier niet voor opdraaien want je moet deze schade immers enkel vergoeden als de klant u iets kan verwijten (bv. een werknemer reed er met een heftruck tegen).

Ging het echter om een vluchtmisdrijf waarbij  de auto van uw klant werd beschadigd, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk.

Volgens rechtspraak ben je ook niet aansprakelijk wanneer er door een weerfenomeen (bv. blikseminslag die een steen liet vallen) schade ontstaat.

Wanneer niet-klanten hun voertuig parkeren op uw parking dan geldt hetzelfde principe. Een bord “parking enkel voor klanten” heeft enkel een ontradend effect maar ontslaat u niet van een eventuele aansprakelijkheid door uw fout.

 

Geef steeds schade aan

Doe in geen enkel geval een uitspraak over uw aansprakelijkheid en geef altijd het schadegeval door aan KMO-ASSUR. De verzekeraar zal onderzoeken of hij moet tussenkomen en zal u belangen desgevallend verdedigen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.

 

Mijn werknemer heeft zijn sleutelbeen gebroken. Mag hij nog met de firmawagen rijden?

Wat heeft de arts gezegd? Enkel de behandelend arts zal zich uitspreken over rijgeschiktheid.

Gaat het om een kleine operatie waarbij slechts lichte hinder wordt ondervonden en acht de werknemer zichzelf in staat om veilig een wagen te besturen? Dan is dat mogelijk wanneer ook de behandelend arts niets gemeld heeft.

Heeft de arts wel een tijdelijk rijverbod om medische redenen uitgesproken, dan is het verboden om de wagen te besturen. Doet hij dit toch dan kunnen de kosten van een eventueel ongeval op de bestuurder verhaald worden. Dit verhaalsrecht kan maximaal  30.986,69 euro zijn.

Als werkgever en eigenaar van de wagen is het aangewezen dergelijke zaken op te nemen in de carpolicy. Daar helpen we u graag verder mee.