Tag Archive for: pensioensparen

IPT en het verhoogd pensioen voor zelfstandigen

Verhoogd wettelijk pensioen voor de zelfstandige

De ongelijkheid tussen een werknemer en een zelfstandige met betrekking tot de berekening van het wettelijk pensioen werd weggewerkt. Goed nieuws voor de zelfstandigen!

Sinds 1 januari wordt bij de pensioenberekening niet langer gebruik gemaakt van de correctiecoëfficiënt.

En wat met de IPT?

Dat dit impact heeft op de berekening van de IPT of Individuele PensioenToezegging was wel te verwachten.

Voor de berekening van de maximale bijdrage wordt er gebruik gemaakt van de befaamde 80% regel, en een heel belangrijke parameter daarbij is het wettelijk pensioen.

Indien dit wettelijk pensioen stijgt, dan daalt uiteraard hetgeen je mag sparen om tot de 80% te komen.

Ergens jammer natuurlijk, want IPT was een perfect systeem om geld uit de vennootschap naar het privé-vermogen over te brengen.

Impact voor vastgoedinvestering

De impact is enorm, vooral voor zelfstandigen die gepland hadden om de IPT aan te wenden voor vastgoedinvestering.

Een jonge zelfstandige zou volgens het oude systeem 325.000 euro kunnen sparen in IPT, en na herberekening volgens de nieuwe spelregels blijkt dit nu nog maar 175.000 euro te zijn.

Circulaire brengt duidelijkheid, of niet…

Op 31 maart 2022 verscheen er een circulaire, die effectief stelt dat de IPT-contracten in die zin moeten worden aangepast.

Er zijn echter nog heel veel vragen.  Zo spreekt de circulaire over een retro-actieve toepassing vanaf 2021.

Wat doen we met klanten die vandaag reeds gebruik maakten van hun IPT in een bulletkrediet?  Ze mogen niet meer het bedrag storten in hun IPT, maar die som is wel nodig ter aflossing van het kapitaal.

We volgen de discussies met Minister van Financiën Van Peteghem op de voet mee op.

 

 

Ik ben zelfstandige en wil pensioensparen. Wat kies ik best?

2de en 3de pijler? Met en zonder vennootschap?

Alles wat via de vennootschap kan lopen (groepsverzekering, IPT / POZ en VAPZ) wordt onder de 2de pijler gerangschikt.

Je hebt ook nog een 3de pijler en dat is het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen.

De fiscus is alle vormen van pensioensparen gunstig genegen, maar er zijn toch wat verschillen qua fiscale aftrekbaarheid, mogelijkheden tot vermijden van vennootschapsbelasting, premietaksen en eindbelastingen.

Indien we de vergelijking maken tussen al deze “spaarvormen” dan kunnen we eenvoudig een top 6 maken. Best spaar je dus in de voorgestelde volgorde.

Zelfstandige met vennootschap

Heb je een vennootschap, dan is dit de ranking :

 1. VAPZ
 2. IPT
 3. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 4. langetermijnsparen
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Heb je geen vennootschap?

Ben je zelfstandige in een eenmanszaak, dan is de volgorde net iets anders :

 1. VAPZ
 2. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 3. langetermijnsparen
 4. POZ
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Bijna 55 jaar of bijna 65 jaar? Denk aan langetemijnsparen

Fiscaal gunstige levensverzekering

De premies die u stort komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 30% (+ gemeentebelasting). Het maximaal bedrag dat fiscaal kan worden ingebracht bedraagt € 2.390. Dit levert een voordeel op van € 717.

Opgelet, deze fiscale aftrekbaarheid wordt ondergebracht in dezelfde korf als deze van de hypothecaire lening.

Waarom afsluiten voor mijn 55ste verjaardag?

De belasting van 10% wordt geheven op het moment dat u 60 jaar wordt op voorwaarde dat het contract werd aangegaan voor uw 55ste verjaardag. De stortingen na uw 60ste verjaardag zijn dan immers vrijgesteld van belasting.

Dus ook al hebt u nog een hypothecaire lening lopen, sluit u toch best het langetermijnsparen af voor uw 55ste verjaardag. U kan dan bijvoorbeeld kiezen om de minimumpremie te betalen.

Waarom afsluiten voor mijn 65ste verjaardag?

Om van het fiscaal voordeel te kunnen genieten moet deze levensverzekering worden afgesloten voor de 65ste verjaardag. Dat is zeker te overwegen indien u een eerder hoog pensioen zal genieten.

De polis zal altijd lopen tot de leeftijd van 65 jaar, maar voor contracten afgesloten na de 55ste verjaardag is de duurtijd 10 jaar. Indien u dus een contract afsluit op 64jarige leeftijd dan loopt het contract tot uw 74ste verjaardag. U geniet dan nog steeds van het belastingvoordeel.

Het verlengen van de looptijd is niet mogelijk na 65 jaar en dus wordt er soms voor gekozen om het contract aan te gaan tot de leeftijd van 99 jaar.

 

 

 

Waarom nog zelf pensioensparen?