Tag Archive for: IPT en VAPZ

IPT en het verhoogd pensioen voor zelfstandigen

Verhoogd wettelijk pensioen voor de zelfstandige

De ongelijkheid tussen een werknemer en een zelfstandige met betrekking tot de berekening van het wettelijk pensioen werd weggewerkt. Goed nieuws voor de zelfstandigen!

Sinds 1 januari wordt bij de pensioenberekening niet langer gebruik gemaakt van de correctiecoëfficiënt.

En wat met de IPT?

Dat dit impact heeft op de berekening van de IPT of Individuele PensioenToezegging was wel te verwachten.

Voor de berekening van de maximale bijdrage wordt er gebruik gemaakt van de befaamde 80% regel, en een heel belangrijke parameter daarbij is het wettelijk pensioen.

Indien dit wettelijk pensioen stijgt, dan daalt uiteraard hetgeen je mag sparen om tot de 80% te komen.

Ergens jammer natuurlijk, want IPT was een perfect systeem om geld uit de vennootschap naar het privé-vermogen over te brengen.

Impact voor vastgoedinvestering

De impact is enorm, vooral voor zelfstandigen die gepland hadden om de IPT aan te wenden voor vastgoedinvestering.

Een jonge zelfstandige zou volgens het oude systeem 325.000 euro kunnen sparen in IPT, en na herberekening volgens de nieuwe spelregels blijkt dit nu nog maar 175.000 euro te zijn.

Circulaire brengt duidelijkheid, of niet…

Op 31 maart 2022 verscheen er een circulaire, die effectief stelt dat de IPT-contracten in die zin moeten worden aangepast.

Er zijn echter nog heel veel vragen.  Zo spreekt de circulaire over een retro-actieve toepassing vanaf 2021.

Wat doen we met klanten die vandaag reeds gebruik maakten van hun IPT in een bulletkrediet?  Ze mogen niet meer het bedrag storten in hun IPT, maar die som is wel nodig ter aflossing van het kapitaal.

We volgen de discussies met Minister van Financiën Van Peteghem op de voet mee op.

 

 

Ik ben zelfstandige en wil pensioensparen. Wat kies ik best?

2de en 3de pijler? Met en zonder vennootschap?

Alles wat via de vennootschap kan lopen (groepsverzekering, IPT / POZ en VAPZ) wordt onder de 2de pijler gerangschikt.

Je hebt ook nog een 3de pijler en dat is het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen.

De fiscus is alle vormen van pensioensparen gunstig genegen, maar er zijn toch wat verschillen qua fiscale aftrekbaarheid, mogelijkheden tot vermijden van vennootschapsbelasting, premietaksen en eindbelastingen.

Indien we de vergelijking maken tussen al deze “spaarvormen” dan kunnen we eenvoudig een top 6 maken. Best spaar je dus in de voorgestelde volgorde.

Zelfstandige met vennootschap

Heb je een vennootschap, dan is dit de ranking :

 1. VAPZ
 2. IPT
 3. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 4. langetermijnsparen
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Heb je geen vennootschap?

Ben je zelfstandige in een eenmanszaak, dan is de volgorde net iets anders :

 1. VAPZ
 2. individueel pensioensparen (tot 990 euro)
 3. langetermijnsparen
 4. POZ
 5. individueel pensioensparen (tot 1270 euro)
 6. Niet fiscaal pensioensparen

Sociale bijdragen uitstellen en toch VAPZ betalen

Wat met VAPZ indien er geen sociale bijdragen werden betaald in 2020?

Een circulaire van de fiscus verduidelijkt : de VAPZ premie is aftrekbaar, zelfs indien de sociale bijdragen niet volledig werden betaald.

Zelfstandige en pensioenplanning

Meer dan 60% van de zelfstandigen doet aan pensioenopbouw via VAPZ. Dat is een slimme eerste stap in je pensioenplanning. De premie wordt vaak via de vennootschap betaald en het voordeel zie je onmiddellijk in de personenbelasting. Je betaalt bovendien minder sociale bijdragen.

Voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid

Wat je mag sparen in VAPZ hangt af van je netto belastbaar inkomen. Het absolute maximum is €3291,30.

Enige voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid is dat de sociale bijdragen in het aanslagjaar correct werden betaald.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Door de corona pandemie wordt het mogelijk gesteld om uitstel te vragen voor de betaling van de sociale bijdragen.

Lange tijd was er twijfel of dit dan een impact zou hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ premie in de personenbelasting. Een circulaire vanuit de fiscus bevestigt nu dat de VAPZ premie voor 2020 uitzonderlijk aftrekbaar blijft, zelfs al zijn de sociale bijdragen niet volledig betaald.

Bedrijfsverzekeringen in tijden van corona

We bundelden 20 veelgestelde vragen in een whitepaper.

Je kan deze downloaden via de volgende link.

Individueel pensioensparen in 2020

Het individueel pensioensparen

Perfecte belegging via individueel pensioensparen

Weinig beleggingen doen beter dan het individueel pensioensparen, omdat het een belastingvoordeel biedt van 30%.

En toch doet volgens een enquête van De Standaard maar 38% van de Belgen tussen 19 jaar en 65 jaar aan pensioensparen.

Bovendien is het gemiddeld jaarlijks spaarbedrag niet geoptimaliseerd want het bedraagt maar 794 euro, terwijl 990 euro maximaal kan worden gespaard.

Opgelet: 2 voordeeltarieven

In 2020 is het maximum spaarbedrag 990 euro en tot dit bedrag blijft er een belastingvoordeel van 30% of netto 297 euro.

Je mag ook meer sparen en wel tot 1270 euro, maar opgelet want het belastingvoordeel daalt bij elke storting boven 960 euro  tot 25%.

Samenvattend: ofwel stort je het maximum van 1270 euro en houd je er netto 317,5 euro voordeel uit, ofwel beperk je je tot 990 euro.

Ook nog interessant als zelfstandige?

Uiteraard. Als zelfstandige heb je meer interessante formules ter beschikking met elk hun eigen belastingsvoordeel (VAPZ, IPT). Maar ook het individueel pensioensparen mag je daaraan toevoegen. Het zit zeker niet in eenzelfde korf en biedt je dus een extra fiscaal voordeel.

Extra pensioenopbouw vanaf 1 juli 2018 mogelijk voor eenmanszaak

POZ voor eenmanszaak

Vanaf 2018 is het ook mogelijk voor zaakvoerders van een eenmanszaak om een fiscaalvriendelijke pensioenopbouw te doen, naast de VAPZ.

De spelregels zijn vergelijkbaar met deze van IPT die tot vandaag enkel kon aangewend worden voor zaakvoerders met een vennootschap.

432.500 eenmanszaken kunnen best bekijken waarom dit heel interessant kan zijn vanuit fiscaal oogpunt en alleszins om te vermijden dat je zal moeten toekomen met een pensioen van 840 euro in de maand.

 

Loon of groepsverzekering: een rekenvoorbeeld

Groepsverzekering versus loon

Wanneer je 100 euro geeft dan blijft er dit over:

LOON

Na aftrek van belastingen, sociale bijdragen en kosten: 35,95 euro

Na 20 jaar beleggen met return van 1,75%: 852,07 euro

Na aftrek van eindbelasting en andere bijdragen: 852,07 euro

PENSIOENSPAREN

Na aftrek van belastingen, sociale bijdragen en kosten: 85,66 euro

Na 20 jaar beleggen met return van 1,75%: 2030,28 euro

Na aftrek van eindbelasting en andere bijdragen: 1724,13 euro

Hoeveel pensioen zal u hebben? Kijk op mypension.be

Wat zal je krijgen als wettelijk pensioen?

Wat heb je zelf al gespaard via je 3de pijler plan (individueel pensioensparen)?

En wat heb je gespaard via de 2de pijler (groepsverzekering, VAPZ, IPT, …)?

U krijgt een mooi persoonlijk overzicht op deze site. Een aanrader !

Tag Archive for: IPT en VAPZ

Is het een goed idee om mijn IPT aan te wenden voor vastgoed?

Voor elke vastgoedinvestering

Of je nu verbouwingswerken wil doen aan je eigen huis, een zwembad wil bouwen of een appartement aan zee wil kopen, u kunt overwegen om beroep te doen op de spaarpot van uw IPT of VAPZ polis.
Is het kapitaal nog wat beperkt, dan kijk je best na of je optimaal gebruik hebt gemaakt van de back-service. Je kan immers 10 jaar teruggaan in de tijd voor je zelfstandig was, en ook voor deze periode nog pensioenopbouw doen via IPT.

Opname van de opgebouwde reserve

In de meeste contracten is het mogelijk om 60% tot 75% van de opgebouwde reserves te ontlenen.

Uiteraard zal de kapitaalaflossing wegvallen waardoor je enkel interesten betaalt en het lijkt dus interessant.

Maar je zorgt er natuurlijk ook voor dat je heel wat minder zult cashen op pensioenleeftijd én de interesten op deze “lening” zijn vaak hoger in vergelijking met de klassieke hypothecaire lening.

Best of both worlds: Bulletlening en IPT combineren

Je kan bij je bank een bulletlening sluiten door het IPT contract in onderpand te geven. Ook dan betaal je enkel interesten. Op de pensioendatum betaalt de verzekeraar dan het pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk aan de bank.

De interesten die er op de bulletlening worden betaald, kunnen van het onroerend inkomen worden afgetrokken.

Meer weten?