Sociale bijdragen uitstellen en toch VAPZ betalen

Wat met VAPZ indien er geen sociale bijdragen werden betaald in 2020?

Een circulaire van de fiscus verduidelijkt : de VAPZ premie is aftrekbaar, zelfs indien de sociale bijdragen niet volledig werden betaald.

Zelfstandige en pensioenplanning

Meer dan 60% van de zelfstandigen doet aan pensioenopbouw via VAPZ. Dat is een slimme eerste stap in je pensioenplanning. De premie wordt vaak via de vennootschap betaald en het voordeel zie je onmiddellijk in de personenbelasting. Je betaalt bovendien minder sociale bijdragen.

Voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid

Wat je mag sparen in VAPZ hangt af van je netto belastbaar inkomen. Het absolute maximum is €3291,30.

Enige voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid is dat de sociale bijdragen in het aanslagjaar correct werden betaald.

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Door de corona pandemie wordt het mogelijk gesteld om uitstel te vragen voor de betaling van de sociale bijdragen.

Lange tijd was er twijfel of dit dan een impact zou hebben op de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ premie in de personenbelasting. Een circulaire vanuit de fiscus bevestigt nu dat de VAPZ premie voor 2020 uitzonderlijk aftrekbaar blijft, zelfs al zijn de sociale bijdragen niet volledig betaald.