Is het een goed idee om mijn IPT aan te wenden voor vastgoed?

Voor elke vastgoedinvestering

Of je nu verbouwingswerken wil doen aan je eigen huis, een zwembad wil bouwen of een appartement aan zee wil kopen, u kunt overwegen om beroep te doen op de spaarpot van uw IPT of VAPZ polis.
Is het kapitaal nog wat beperkt, dan kijk je best na of je optimaal gebruik hebt gemaakt van de back-service. Je kan immers 10 jaar teruggaan in de tijd voor je zelfstandig was, en ook voor deze periode nog pensioenopbouw doen via IPT.

Opname van de opgebouwde reserve

In de meeste contracten is het mogelijk om 60% tot 75% van de opgebouwde reserves te ontlenen.

Uiteraard zal de kapitaalaflossing wegvallen waardoor je enkel interesten betaalt en het lijkt dus interessant.

Maar je zorgt er natuurlijk ook voor dat je heel wat minder zult cashen op pensioenleeftijd én de interesten op deze “lening” zijn vaak hoger in vergelijking met de klassieke hypothecaire lening.

Best of both worlds: Bulletlening en IPT combineren

Je kan bij je bank een bulletlening sluiten door het IPT contract in onderpand te geven. Ook dan betaal je enkel interesten. Op de pensioendatum betaalt de verzekeraar dan het pensioenkapitaal geheel of gedeeltelijk aan de bank.

De interesten die er op de bulletlening worden betaald, kunnen van het onroerend inkomen worden afgetrokken.

Meer weten?