Risico’s bij de verkoop van uw bedrijf?

Aandeelhouder of niet?

Bijzonderheden voor de verkopende aandeelhouder

Bent u verkopende aandeelhouder dan hebt u er belang bij een gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Beperkingen van je aansprakelijkheid ten aanzien van de kopers

Tracht de aansprakelijkheid te beperken bij gebruikelijke invorderingsgeschillen of geef aan dat u een gerechtelijke discussie voert of verwacht met een bepaalde klant of leverancier. Onderhandel ook een maximale aansprakelijkheid (bv. een percentage van de prijs) en een ondergrens.

In aandelentransacties wordt vaak een clausule opgenomen waarin de koper van de aandelen zich sterk maakt dat de eerstvolgende algemene vergadering de bestuurders of zaakvoerders kwijting zal verlenen.

In zo’n clausule laat u zich vrijwaren voor elke veroordeling die u als bestuurder of zaakvoerder zou oplopen ten aanzien van de vennootschap.

Een kwijting kan wel geen aansprakelijkheidsvorderingen van derden (bv. schuldeisers of overheidsinstanties) verhinderen.

Bijzonderheden voor de zaakvoerders / niet-aandeelhouders

Bent u géén verkopende aandeelhouder, maar enkel bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap waarvan de aandelen verkocht worden, dan kan de koper u (uiteraard) enkel aansprakelijk stellen als bestuurder of zaakvoerder

 

In alle gevallen : belang van de bestuurdersaansprakelijkheidspolis

Bestuurdersaansprakelijkheidspolis aanhouden gedurende 5 jaar

De aansprakelijkheid van een bestuurder of zaakvoerder neemt pas een einde na vijf jaar, te rekenen vanaf de verweten handelingen (nl. de verrichtingen die men als foutief bestempelt) of, indien deze verrichtingen met opzet verborgen gehouden zijn, te rekenen van de ontdekking ervan.

Voorzie nu al dat de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van uw bedrijf dekking blijft verlenen tot vijf jaar na uw vertrek, aan dezelfde voorwaarden. Weigert de overnemer hiervoor achteraf te betalen, dan is het vaak mogelijk dat u dit zelf ‘afkoopt’ met één premiebetaling.

 

bron: indicator

Contacteer ons

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Een reactie achterlaten