Tag Archive for: omnium opdrachten

hoe lang omnium verzekeren en wat is eigenlijk de kleine omnium?

Bij het afsluiten van een omnium moet je je meerdere vragen stellen:

  1. hoe lang houd ik de omnium aan?
  2. welke franchise neem ik?
  3. volgens welke afschrijvingstabel laat ik mijn auto in waarde verminderen?

De omnium houd je aan zolang je financiering of leasing duurt. Vaak moet dit trouwens contractueel.

Heb je geen financiering, dan wordt aangeraden om na 5 jaar de oefening te maken of het zinvol is de omniumdekking aan te houden.

Kies de franchise in functie van wat je bereid bent te betalen bij eigen schade. Dit heeft een grote invloed op de premie. Zo schakelde een klant over van 0 euro franchise naar 500 euro en 3 jaar later had hij een schadegeval. Hij betreurde het dat hij nu niet langer kon genieten van de “0 euro franchise” tot ik voor hem berekende dat hij inmiddels na 3 jaar bijna 1000 euro minder premie had betaald.

Bij de meeste maatschappijen daalt de wagen elke maand met 1% van de waarde. Vaak zijn er formules waarbij de aangenomen waarde (catalogusprijs of factuurprijs) gedurende een bepaald aantal maanden kan worden aangehouden alvorens de waardevermindering wordt toegepast.  Opgelet voor formules waarbij gebruik wordt gemaakt van de werkelijke waarde. Hier komt een expert aan te pas om deze werkelijke waarde te bepalen en in de praktijk ligt de waarde vaak onder de aangenomen waarde.

En wat is dan nog de kleine omnium?

De kleine omnium dekt diefstal, brand, glasbraak, schade door dieren en natuurkrachten. Er zijn maatschappijen die ook een mogelijkheid bieden om dit uit te breiden naar de “perte totale” dekking waardoor niet elke eigen schade wordt vergoed, maar dus wel het totaal verlies.

Er zijn wel wat aandachtspunten om de kwaliteit van de mini-omnium te beoordelen:

  • moeten er bij diefstal ook sporen van braak zijn?
  • bij het uitwijken voor een dier (zonder dat dit dier wordt aangereden), is er dan ook tussenkomst voor het rijden tegen de boom?
  • is er tussenkomst indien knaagdieren de kabels aanvreten van de wagen?
  • is er een gratis vervangwagen voorzien?
  • is er een beperking qua sleepkosten of regio (enkel in België?)
  • is er dekking bij bandenpech?

Occasionele bestuurder aangeven of niet?

Meestal is er een gebruikelijke bestuurder vermeld in de polis.

U heeft er een groot belang bij dat deze info correct is en u dus niet uzelf opgeeft als gebruikelijke bestuurder, terwijl dit feitelijk uw zoon of dochter is. Fraude staat gelijk met “geen dekking” en uit ervaring weet ik dat dit bij zeer zware ongevallen grondig wordt onderzocht.

Daarnaast is het vaak interessant om ook de occasionele bestuurder te vermelden. Wanneer deze jonger is dan 25 jaar (bij sommige maatschappijen 23 jaar) dan is er een bijpremie van 10% maar in ruil valt de verhoogde franchise bij ongeval weg.

Het grootste voordeel doet deze jonge bestuurder wanneer er later zelf een autoverzekering wordt afgesloten, want dan is het “attest schadeverleden” immers ook op zijn of haar naam. U doet uw zoon of dochter dus een cadeau !

 

 

Smart drivers app

Het BIVV ontwikkelde een app die info geeft over uw rijstijl : snelheid, acceleratie, of er bruusk werd geremd of de smartphone werd gebruikt tijdens het rijden. Dit alles wordt op een toffe manier zichtbaar gemaakt met deze app.

De smart drivers app wordt vooral gepromoot bij jonge bestuurders.

Tag Archive for: omnium opdrachten

Wie is aansprakelijk voor schade van auto’s op mijn parking?

Stel dat er op je parking een kras werd aangebracht aan een wagen of dat er een spiegel is verdwenen. Ben je dan aansprakelijk?

We moeten hierbij een onderscheid maken tussen auto’s van werknemers en auto’s van klanten.

De auto van je werknemer wordt beschadigd op de parking

Je moet “als een goede huisvader” zorgen voor de persoonlijke voor­werpen die door je werknemers in bewaring worden gegeven. Die verplichting geldt voor persoonlijke voorwerpen in een locker, maar ook voor de auto die men parkeert op de parking van het bedrijf.

Concreet betekent dit dat je als werkgever de nodige voorzorgen moet nemen om ervoor te zorgen dat deze auto niet beschadigd of gestolen wordt. Dit kan gebeuren door camerabewaking of door het plaatsen van een omheining of slagbomen.  Je hoeft niet te zorgen voor permanente bewaking. De bewaarverplichting is dwingend en een bord met een vermelding dat je niet aansprakelijk bent voor schade is hier van geen waarde.

De auto van je klant wordt beschadigd op de parking

In principe moet je hier niet voor opdraaien want je moet deze schade immers enkel vergoeden als de klant u iets kan verwijten (bv. een werknemer reed er met een heftruck tegen).

Ging het echter om een vluchtmisdrijf waarbij  de auto van uw klant werd beschadigd, dan ben je daarvoor niet aansprakelijk.

Volgens rechtspraak ben je ook niet aansprakelijk wanneer er door een weerfenomeen (bv. blikseminslag die een steen liet vallen) schade ontstaat.

Wanneer niet-klanten hun voertuig parkeren op uw parking dan geldt hetzelfde principe. Een bord “parking enkel voor klanten” heeft enkel een ontradend effect maar ontslaat u niet van een eventuele aansprakelijkheid door uw fout.

 

Geef steeds schade aan

Doe in geen enkel geval een uitspraak over uw aansprakelijkheid en geef altijd het schadegeval door aan KMO-ASSUR. De verzekeraar zal onderzoeken of hij moet tussenkomen en zal u belangen desgevallend verdedigen.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.