Er circuleren heel wat plannen van de minister van pensioenen Vincent Van Peteghem.

Er zit een duidelijke rode draad in. De mogelijkheden om vennootschapsbelasting te vermijden door stortingen in het pensioenplan (IPT) worden fors ingeperkt.