Nieuwe vennootschapswetgeving heeft invloed op bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Ongetwijfeld is de bestuurdersaansprakelijkheid voor u gekend als ondernemer. Het is dé verzekering die er voor zorgt dat uw privé vermogen gevrijwaard wordt.

Een bestuurder van een vennootschap kan immers persoonlijk worden aangesproken wanneer deze een (vermeende) fout beging als bestuurder. Het meest komt dit voor bij:

  • Claims na faillissementen
  • Persoonlijke aansprakelijkheid na ongeval of milieuschade (volgens Welzijnswet of Vlarem wetgeving)
  • Claims van werknemers (discriminatie, …)
  • Claims van overheidsdiensten (RSZ, BTW, …)

2 nieuwigheden in de vennootschapswetgeving

Een eerste grote nieuwigheid is dat een VZW ook het faillissement kan aanvragen. Bent u bestuurder van een VZW, dan is het zeker te overwegen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten!

Ten tweede zijn er in de wet maximum bedragen van aansprakelijkheid opgenomen. Zo kan de bestuurder van een vennootschap met 10 miljoen euro omzet aansprakelijk worden gesteld tot 3 miljoen euro. Het loont de moeite om na te gaan of er voldoende dekking is in de verzekering.

De beperking van de aansprakelijkheid geldt echter niet :

  1. bij zware fout of bedrieglijk opzet
  2. bij kapitaalverhogingen en de bijhorende garantieverplichtingen
  3. in geval van onbetaalde sociale bijdragen, BTW en bedrijfsvoorheffing
  4. in geval van faillissement

Ook is de beperking niet van toepassing op buitenlandse rechtspersonen of voor fouten begaan vóór 1 mei 2019.

De beperking geldt ook enkel voor de claims, en niet over de verdedigingskosten. Het zijn vooral deze gerechtskosten die zeer hoog kunnen oplopen en waarvoor bestuurders blij zijn dat ze de verzekering hebben afgesloten.