Huurdersaansprakelijkheid

verzekering verplicht?

Wanneer er brand, waterschade, … ontstaat door jouw fout als huurder, dan moet je ook instaan voor de herstelling.

Het is van groot belang het huurcontract goed te analyseren. Dit contract kan deze verzekering verplichten of het kan zijn dat de huurder de verzekering afsluit voor het gebouw, met afstand van verhaal tegen de huurder.