Machinebreukverzekering

Cruciaal voor je bedrijf

Het accidenteel uitvallen van een machine, productielijn of bouwkraan kan enorme impact hebben op de productie. Het kan zeer wenselijk zijn om dit risico te verzekeren en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade.

Verplicht in het huurcontract

In sommige gevallen is het afsluiten van een verzekering machinebreuk verplicht. Het maakt namelijk onderdeel uit van veel huurcontracten wanneer je materieel inhuurt.

Wat is er precies verzekerd?

  • Menselijke oorzaken, zoals onhandigheid of nalatigheid van personeel of van derden
  • Externe oorzaken, zoals brand of diefstal
  • Elektrische oorzaken, zoals spanningswisseling
  • Interne oorzaken, zoals oververhitting of het vastlopen van de machine