Tag Archive for: CMR verzekering

Mijn werknemer heeft zijn sleutelbeen gebroken. Mag hij nog met de firmawagen rijden?

Wat heeft de arts gezegd? Enkel de behandelend arts zal zich uitspreken over rijgeschiktheid.

Gaat het om een kleine operatie waarbij slechts lichte hinder wordt ondervonden en acht de werknemer zichzelf in staat om veilig een wagen te besturen? Dan is dat mogelijk wanneer ook de behandelend arts niets gemeld heeft.

Heeft de arts wel een tijdelijk rijverbod om medische redenen uitgesproken, dan is het verboden om de wagen te besturen. Doet hij dit toch dan kunnen de kosten van een eventueel ongeval op de bestuurder verhaald worden. Dit verhaalsrecht kan maximaal  30.986,69 euro zijn.

Als werkgever en eigenaar van de wagen is het aangewezen dergelijke zaken op te nemen in de carpolicy. Daar helpen we u graag verder mee.